Nawigacja

Książki

Kadry decydują o wszystkim. Studia z zakresu biografistyki wojskowej

Kadry decydują o wszystkim. Studia z zakresu biografistyki wojskowej, red. Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Grzegorz Strauchold i Krzysztof Widziński, Wrocław 2015, 672 s.

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Nieprzypadkowo za główny tytuł tego tomu studiów przyjęto slogan ukuty przez Władimira Iljicza Uljanowa (Lenina) – chętnie potem powtarzany przez Stalina – „kadry decydują o wszystkim”; czynnik ludzki miał bowiem, i raczej na pewno mieć będzie, kluczowe znaczenie w dziejach naszej cywilizacji.

Niniejszy tom studiów, obejmujący zbiór 23 przyczynków z zakresu biografistyki wojskowej, jest świetnym odzwierciedleniem powyższego stwierdzenia, gdyż stanowi przekrój przez cały obszar badań: chronologicznie obejmuje wszystkie epoki – od starożytności do współczesności; prezentuje zarysy biografii (lub ich cząstki) postaci wybitnych i znanych oraz nieznanych zupełnie szerszemu gronu nie tylko czytelników, ale także zawodowych historyków; zawiera teksty, których autorzy stosują zróżnicowane metody badawcze, na jakie pozwala im biografistyka (od pełnowymiarowych, obszernych minibiografii, poprzez portrety zbiorowe, aż do wycinków z biografii, służących zobrazowaniu pewnych aspektów aktywności ich bohaterów); wreszcie last but not least prezentuje biografie postaci różnych narodowości i kręgów kulturowych (od starożytnych Rzymian, przez Ormianina, Hiszpana, Chińczyka, Irlandczyka i Litwina, na Niemcach i licznym gronie naszych rodaków kończąc).

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry