Nawigacja

Książki

Drezdeński szafot

  • Drezdeński szafot
    Drezdeński szafot

Drezdeński szafot, red. naukowa Rafał Sierchuła, Poznań 2015, 192 s. + 16 s. wkł. zdj. (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXXIV)

Celem niniejszej publikacji jest z jednej strony ukazanie funkcjonującego w czasie okupacji systemu prawnego III Rzeszy oraz działalności niemieckiego sądownictwa na terenie Kraju Warty, z drugiej zaś – przywrócenie pamięci o żołnierzach i organizacjach prowadzących antyhitlerowską działalność podziemną. Tytuł książki nawiązuje do  kompleksu sądowo-więziennego znajdującego się przy placu Monachijskim w Dreźnie, w którym w latach 1942–1944 wykonano na podstawie niemieckich wyroków Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu 84 wyroki śmierci – przez zgilotynowanie – na członkach polskiej konspiracji niepodległościowej.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry