Nawigacja

Książki

Oskar Halecki i jego wizja Europy, t. 3

Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. Małgorzata Dąbrowska, t. 3, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Łódzki, Warszawa–Łódź 2014, 423 s.

Oskar Halecki i jego wizja Europy pod redakcją prof. Małgorzaty Dąbrowskiej to ostatni z trzech tomów dotyczących tego uczonego. Zawiera 15 studiów o jednym z najwybitniejszych historyków polskich, jego drodze życiowej w kraju i na emigracji, o imponującym, a mało wciąż u nas znanym, dorobku badawczym. Autorami są uczeni m.in. z Instytutu Badań Literackich PAN, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie i Uniwersytetu w Zagrzebiu. 

Oskar Halecki (1891–1973), gorący patriota i zdeklarowany antykomunista, istotną rolę w kształtowaniu dziejów przypisywał Opatrzności Bożej, głosił pochwałę chrześcijańskiej tożsamości Europy, Kościoła katolickiego oraz umiłowania wolności i demokracji w kulturze europejskiej. Spopularyzował koncepcję odrębności Europy Środkowo-Wschodniej jako Kresów cywilizacji zachodniej. Jego prace – pisane m.in. po angielsku i francusku – kształtowały wyobrażenia Zachodu o dziejach Polski: najpierw „przedmurza chrześcijaństwa”, a potem pierwszej ofiary dwóch sprzymierzonych mocarstw totalitarnych. 

Książkę uzupełniają zestawienia bibliograficzne do wszystkich artykułów zamieszczonych w tomach 1–3 monografii Oskar Halecki i jego wizja Europy.

SPIS TREŚCI

Wstęp – Małgorzata Dąbrowska

Damir Agičić
W poszukiwaniu chorwackich korzeni Oskara Haleckiego

Małgorzata Dąbrowska
Przyjaźnie Oskara Haleckiego w świetle jego korespondencji 

Michał Kozłowski
Oskar Halecki i jego uczniowie. Wzajemne relacje po latach

Grzegorz Zackiewicz
Kazimierz Zakrzewski: bizantynolog, syndykalista, kolega Oskara Haleckiego z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego 

Lidia Korczak
Oskara Haleckiego i Henryka Paszkiewicza spojrzenie na Litwę i Ruś

Katarzyna Błachowska
Ruś a Moskwa w koncepcji Oskara Haleckiego

Jūratė Kiaupienė
Oskar Halecki, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, a historiografia litewska

Jarosław Nikodem
Jadwiga Andegaweńska w Oskara Haleckiego koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej

Renata Knyspel-Kopeć
Sztuka recenzji. Oskar Halecki o innych

Andrzej M. Brzeziński
Z działalności Oskara Haleckiego w Międzynarodowym Instytucie Współpracy Intelektualnej w Paryżu (1925–1926)

Rafał Stobiecki
Oskar Halecki jako organizator Uniwersytetu Polskiego Zagranicą 1939/1940

Beata Dorosz
„Między nauką a polityką” – Oskar Halecki jako współorganizator i dyrektor Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce

Stanisław Adamiak
Oskar Halecki i rzymskie obchody Tysiąclecia Polski chrześcijańskiej

Anna Brzezińska
Historiografia francuska a Oskar Halecki

Marek Kornat
Profesor Oskar Halecki w życiu politycznym Polski i na forum międzynarodowym

Bibliografia tomów 1–3
Noty biograficzne autorów
Wykaz skrótów
Summary
Indeks osób 
Fotografie i dokumenty

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry