Nawigacja

Książki

Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego

 • Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego

Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, red. Stefan Gąsiorowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa–Kraków 2014, 214 s.

Niniejszy tomik jest pokłosiem polsko-litewskiej konferencji naukowej poświęconej życiu i działalności naukowej dr. Zbigniewa Solaka, przedwcześnie zmarłego krakowskiego historyka, bibliografa i działacza niepodległościowego, która odbyła się 24 października 2013 roku w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W latach 2001–2004 Zbigniew Solak był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.

Ze wszystkich artykułów przebija wielkie uznanie nie tylko dla dorobku przedwcześnie zmarłego uczonego, ale także dla wrażliwego, skromnego, śpieszącego z pomocą, zarówno w sprawach naukowych, jak i prywatnych przyjaciela i kolegi, jakim był Zbigniew Solak.

Z recenzji prof. Anny Grucy

Praca ta jest istotnym przyczynkiem do historiografii ukazującej korzenie przemian politycznych w Polsce pod koniec XX wieku, ponieważ działalność takich ludzi jak dr Zbigniewa Solaka, niczym kropla drążąca skałę, doprowadziła w końcu do odzyskania przez nią niepodległości”

Z recenzji prof. Stanisława T. Sroki

SPIS TREŚCI

Stefan Gąsiorowski, Przedmowa
Rimantas Miknys, Przedmowa

I. OD ZBYSZKA

 • Beata Kalęba, Zbigniew Solak, Józef Albin Herbaczewski we wspomnieniach Michała Römera
 • List Zbigniewa Solakado pierwszej żony Małgorzaty z internowania w Załężu z 17 stycznia1982 roku

II. ZBIGNIEW SOLAK. ŻYCIE ZAWODOWE, NAUKOWE I SPOŁECZNE

 • Stefan Gąsiorowski, ZbigniewSolak (1953–2004). Życie zawodowe i naukowe
 • Bibliografia pracdoktora Zbigniewa Solaka za lata 1980–2009, oprac. S. Gąsiorowski
 • Elżbieta Ostrowska, Doktor Zbigniew Solak – archiwista, dysydent, człowiek
 • Ryszard Terlecki, Działalność Zbigniewa Solaka w opozycji antykomunistycznej w latach 1976–1989
 • Stefan Gąsiorowski, Doktor Zbigniew Solak – bibliograf
 • Ewa Danowska, ZwiązkiZbigniewa Solaka z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie
 • Jarosław Szarek, Zbigniewa Solaka cztery lata w IPN, ostatnie

III. ZBIGNIEW SOLAK W OCZACH LITWINÓW

 • Rimantas Miknys, Sprawawydania Dziennika Michała Römera: sukcesy i porażki?
 • Vytautas Jogėla, PostaćJózefa Piłsudskiego jako powód poznania Zbigniewa Solaka
 • Vladas Sirutavičius, Solidarnośći Sąjūdis a stosunki polsko-litewskie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku
 • Arvydas Pacevičius, Rola źródeł w powstawaniu pracy naukowej. Na przykładzie publikacji Zbigniewa Solaka
 • Irena Tumelytė, Bibliografia historii Litwy a Zbigniew Solak

IV. WSPOMNIENIA O ZBYSZKU

 • Jerzy Pilikowski, Zbigniew Solak (28 I 1953 – 13 XI 2004)
 • Jan Jurkiewicz, Zbigniewa Solaka wspominam
 • Jacek A. Kabata, Zbyszka Solaka (1953–2004) próba portretu wewnętrznego –wspomnienia nieuporządkowane

V. ANEKS

 • Anna Garlej-Solak, Podziękowania
 • Dorota Korohoda, Podziękowania

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry