Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944–1975, Leksykon biograficzny, tom 1

Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944–1975, Leksykon biograficzny, tom 1, red. ks. Józef Marecki, Kraków 2014, 416 s.

W ramach serii wydawniczej Oddziału IPN w Krakowie „Kościółw okowach" ukazał się pierwszy tom leksykonu biograficznego Represje wobec osób duchownych i zakonnychna terenie woj. krakowskiego 1944–1975, opracowany przez ks. JózefaMareckiego.

Celem publikacji jest przybliżenie zarówno sylwetek osóbduchownych i zakonnych, jak i represji, jakim ich poddano na terenie woj.krakowskiego w okresie trzech pierwszych dekad Polski „ludowej": od wkroczeniaArmii Czerwonej w 1944 r. do reformy administracyjnej z 1975 r.

Autor uwzględnił w słowniku szeroki wachlarz represji, jakimbyli poddawani duchowni. Oprócz działań Urzędu Bezpieczeństwa i SłużbyBezpieczeństwa wymieniane są represje stosowane m.in. przez Urzędy ds. Wyznań,prezydia Rad Narodowych czy Kolegia Karno-Administracyjne.

W pierwszym tomie – rozpoczynającym się szerokimwprowadzeniem w historię Kościoła katolickiego w PRL i opisem stosowanych wobecduchownych szykan – przedstawiono niemal dwustu poddanych represjom kapłanówdiecezjalnych i zakonników.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Wykazskrótów
Sylwetkirepresjonowanych kapłanów diecezjalnych i osób zakonnych
Aneksy
A.Parafie, wikariaty i placówki duszpasterskie oraz wspólnoty zakonne Kościołarzymskokatolickiego w województwie krakowskim. 1945–1975
B.Akta prawne służące najczęściej do karania osób duchownych izakonnych po II wojnie światowej
C.Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950–1975
Bibliografia
Indeksosób i pseudonimów

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry