Nawigacja

Książki

Żołnierzowi Niepodległej. Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli

Żołnierzowi Niepodległej. Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, red. Tomasz Balbus, Mariusz Krzysztofiński, Ewa Leniart, Zbigniew Nawrocki, Rzeszów 2012, 600 s. + 16 s. (wkładka zdjęciowa)

Książka dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, zasłużonemu żołnierzowi AK i działaczowi WiN, pochodzącemu z Tyczyna (pow. rzeszowski). Zawiera szkice i studia opracowane przez historyków z wielu ośrodków naukowych Polski. Poświęcono je działalności niepodległościowej Polaków w XX w. oraz aspektom oporu społecznego w PRL.

Wydawca książki jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Książka jest współfinansowana przez Gminę Tyczyn.

SPIS TREŚCI

Od wydawców

Biografie i wspomnienia

Sylwia Krzyżanowska, Mieczysław Huchla „Wilbik”, „Wacław”, „Michalski” (1920–2010)

[Jerzy Woźniak „Jacek”], Laudacja jubileuszowa

Krzysztof Grzelczyk, Trzeba o tym mówić

Ryszard Filipowicz „Gryf”, Ksiądz Lucjan

Studia i szkice

Janusz Cisek, Powiaty Podkarpacia w marszu do Niepodległej. Przykład Mielca i okolic

Krzysztof Kawalec, Spór o rolę mniejszości narodowych w państwie przed 1926 r. 

Waldemar Grabowski, Niedoręczona poczta. Zrzuty lotnicze (finansowe i materiałowe) dla Delegatury Rządu na Kraj

Waldemar Brenda, Zarys dziejów Okręgu „Bałtyk” NZW w woj. olsztyńskim (1945–1947) 

Dawid Golik, Trzy ucieczki „Ryśka” Ostaszewskiego

Robert Klementowski, Śmierć Romana Jedwabińskiego „Lwa”. Relacja mjr. Henryka Kola

Michał Wenklar, Milicjanci w podziemiu. Przypadek powiązań funkcjonariuszy MO ze strukturami ROAK/WiN w Gromniku

Krzysztof A. Tochman, Adam Boryczka w strukturach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Stefan Białek, Nieudana ucieczka z Centralnego Więzienia Karnego w Strzelcach Opolskich w lutym 1951 r.

Piotr Niwiński, Zbrojne podziemie antysowieckie w krajach nadbałtyckich

Wojciech Trębacz, „Młodzieżowy Ruch Oporu” jako przykład sprzeciwu wobec instalacji i rozbudowy systemu komunistycznego w Polsce

Tomasz Balbus, „Cień generała Wilka”. Zarys działalności w PRL

oficera i historyka Okręgu Wileńskiego AK Stanisława Kiałki (1911–1980)

Krzysztof Szwagrzyk, Od kary śmierci do literatury

Marzena Kruk, Księdza Sylwestra Kończala potyczki z bezpieką. Przyczynek do badań nad zagadnieniem stosunku ludności pomorskiej do „władzy ludowej”

Jan Draus, Życie i działalność ks. Józefa Stefańskiego 

Zbigniew K. Wójcik, Facta notoria?

Robert Witalec, Pion „W” SB na Rzeszowszczyźnie wobec wydarzeń Marca '68 

Ewa Leniart, O sankcjach prawnych wobec budowniczych kościoła. Casus budowy świątyni w Grzegorzówce-Wólce Hyżneńskiej, diecezja przemyska

Mariusz Krzysztofiński, „Sprawę tę należy traktować jako potyczkę, którą można przegrać, ale w tej grze chodzi o to, by wygrać wojnę”. Próba budowy kaplicy przy ul. Łabędziej 7 w Rzeszowie

Katarzyna Pawlak, „Jego wpływ na załogę jest znaczny". Historia niszczenia człowieka

Materiały źródłowe

Łukasz Kamiński, Środowiska AK i WiN wobec wydarzeń 1956 r. Przyczynek źródłowy

Sebastian Ligarski, Młodzi buntownicy z „Orlicy"

Omówienia i recenzje

Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Romaniak, Wątpliwa monografia. Uwagi o książce Waldemara Basaka Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie. Samodzielny Batalion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych kryptonim „Zuch” 1944-1947, Krosno 2008, s. 232  523

Mirosław Surdej, Recenzja książki Wiesława Syrka Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu. Józef Cieśla „ Topór”, Krosno 2009, s. 408

Aneks 

Listy więzienne gen. Mieczysława Huchli (1948-1951), oprać. Marcin Bukała

Indeks osób

Ilustracje

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry