Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 – styczeń 1982

Magdalena Heruday-Kiełczewska, Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 – styczeń 1982, Warszawa 2012, 208 s. (seria „Monografie”, t. 82)

Praca ukazuje reakcję Francji na wprowadzenie stanu wojennego, z uwzględnieniem sytuacji politycznej i społecznej obu krajów i różnic między postawami poszczególnych francuskich grup społecznych. Przedstawia pomoc humanitarną, jaką społeczeństwo francuskie, Kościół katolicki i związki zawodowe kierowały do Polaków, oraz zmierza do odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się tak wielka mobilizacja Francuzów w przesyłaniu darów do Polski i jakie czynniki na to wpłynęły.

Książka nagrodzona w w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego
na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009.

SPIS TREŚCI

Wstęp

 • Problematyka, stan badań, literatura i źródła
 • „Polski dramat” – od sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981 r.   
      Kryzys i karnawał   
      „Wojna polsko-jaruzelska”   
      Reakcje na Zachodzie

Rozdział I – „Oczywiście nic nie zrobimy” – reakcje polityczne

 • Lewica u władzy
 • Reakcja prezydenta i rządu na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
 • Reakcja partii politycznych

Rozdział II – „Ale dlaczego właśnie ten kraj?”

 • Dlaczego Francuzi pomagali Polakom
 • Motywy moralno-ideologiczne 
 • Motywy historyczno-cywilizacyjne

Rozdział III – „la Pologne: le choc en France” – komentarze w prasie

 • Od puczu do sprawy wewnętrznej
 • Charakter wydarzeń w Polsce
 • Problem reakcji francuskiej

Rozdział IV – „Bracia i siostry z Polski...” – reakcja Kościoła katolickiego we Francji

 • Pomoc duchowa
 • Pomoc materialna. Biuro Koordynacyjne Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski

Rozdział V – „Wszyscy pracujący z Solidarnością” – stanowisko związków zawodowych

 • Grudzień – czas manifestacji i konfliktu
 • Akcja informacyjna i humanitarna we Francji
 • Konwoje – patronat – partnerstwo

Rozdział VI – „Rzecz o zwykłej ludzkiej solidarności” – pomoc humanitarna

 • Inicjatywa
 • Organizacja
 • Transport

Zakończenie
Aneks I
Aneks II
Aneks III
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry