Nawigacja

Książki

Kultura niezależna w Kościele

Bogusław Tracz, Robert Ciupa, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 2011, 224 s.

Album przygotowany przez Bogusława Tracza i Roberta Ciupę, pracowników OBEP IPN w Katowicach, powstał w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego i edukacyjnego „Rok Kultury Niezależnej”, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w latach 2009-2010. Celem projektu było ukazanie kultury, co należy podkreślić – kultury niezależnej od mecenatu państwa, jako formy oporu społecznego wobec rządów komunistycznych w Polsce. Dziś już niestety niewielu pamięta, iż współtwórcą i mecenasem tej kultury był Kościół Katolicki, którego pasterze upominali się o prawo do wolności i poszanowanie godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w tragicznym czasie stanu wojennego. Autorzy albumu postawili sobie za cel przypomnienie osób i wydarzeń, dziś często zapomnianych, które składały się na różnorodny obraz związków Kościoła z kulturą w Polsce lat 80. XX wieku.

Album ma charakter popularnonaukowy. Powinien wzbudzić zainteresowanie zarówno specjalistów, jak i osób chcących zobaczyć wizerunek nieoficjalnego życia kulturalnego w ostatnim dziesięcioleciu PRL. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w oparciu o układ chronologiczno-rzeczowy.

W albumie wykorzystano fotografie i materiały graficzne ze zbiorów instytucji i osób prywatnych: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach, Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum w Tarnowskich Górach, Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r. w Katowicach, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Tadeusza Boruty, Marka Cholewki, Erazma Ciołka, Jacka Fedorowicza, Zbigniewa Galickiego, Jana Kołodziejskiego, Łukasza Korolkiewicza, Ewy Kuberny, Stanisława Kuca, Bogusława Kwiecińskiego, Stanisława Malika, Aleksandra Markowskiego, Stanisława Markowskiego, ks. Stefana Misińca, Janusza Rydzewskiego, Adama Rzepeckiego, Zdzisława Słoniny, Andrzeja Stolarczyka, Tomasza Szarka, Jerzego Woziwodzkiego, Grzegorza Zygiera.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry