Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980–1990). Tom 1: szkice do monografii

Igor Hałagida, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980–1990). Tom 1: szkice do monografii, Gdańsk 2010, 148 s.

Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie poświęcone historii słupskiej „Solidarności”, obejmujące lata 1980–1990. Jak zauważa Autor we wstępie, dzieje słupskiej „Solidarności” nie znalazły się dotychczas w orbicie szerszego zainteresowania historyków, a jeśli powstały opracowania dotyczące tego zagadnienia (pojedyncze prace magisterskie czy nieduża publikacja autorstwa jednego z działaczy „Solidarności” w Słupsku), są one niewolne od błędów, bądź też opisują jedynie wybrany okres z całej dekady.

Praca dr. hab. Igora Hałagidy jest próbą całościowego ukazania dziejów słupskiej „Solidarności” w okresie PRL, opartą na badaniach dokumentów o różnej proweniencji (dokumenty z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Archiwum Państwowego w Słupsku, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie, jak również spisanych relacji działaczy słupskiej „Solidarności”), która jednocześnie zwraca uwagę na miejscową specyfikę oraz przedstawia szersze, ogólnopolskie tło wydarzeń dekady lat osiemdziesiątych.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały, które w sposób syntetyczny przedstawiają poszczególne etapy powstania, organizacji i funkcjonowania struktur słupskiej „Solidarności”: rozdział I – Narodziny (lipiec – listopad 1980 r.), rozdział II – W okresie „karnawału »Solidarności«” (listopad 1980 r. – 13 grudnia 1981 r.), rozdział III – Stan wojenny i „normalizacja” (13 grudnia 1981 r. – październik 1986 t.), rozdział IV – Odbudowa (październik 1986 r. – 1990 r.). Publikację uzupełnia wykaz skrótów, indeks osobowy oraz załącznik przedstawiający wybrany materiał ikonograficzny (fotografie, ulotki, dokumenty).|

Książka stanowi pierwszą część z docelowo planowanych trzech tomów publikacji poświęconej słupskiej „Solidarności” – kolejne ukażą się jako wybór nieznanych dotychczas źródeł dotyczących rozwoju i funkcjonowania słupskiej „Solidarności” w okresie PRL.

Publikacja jest 11 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN i jednocześnie trzecią z kolei (po Elblągu i Bydgoszczy) monografią poświęconą regionalnym strukturom NSZZ „Solidarność”.
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry