Nawigacja

Książki

Wołyń 1943 – rozliczenie. Materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich”

Wołyń 1943 – rozliczenie. Materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich”, Warszawa 10 lipca 2008, Warszawa 2010, 152 s. (Seria: „Konferencje IPN”, t. 41).

Tom zatytułowany hasłowo „Wołyń 1943 – rozliczenie” zawiera podsumowanie aktualnego stanu wiedzy o przyczynach i przebiegu ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach zamieszkujących wschodnie województwa II Rzeczypospolitej: wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie oraz poleskie i lubelskie, o kwalifikacji prawnej masowych zbrodni na Kresach, stratach ludności polskiej (określonych łącznie na co najmniej 130 tys. osób) oraz roli Kościołów w konflikcie polsko-ukraińskim. Autorzy referatów i dyskutanci biorący udział w konferencji, która odbyła się 10 lipca 2008 w Galerii Porczyńskich w Warszawie, uwzględnili dorobek trzech środowisk: 1) uczestników seminariów „Polska–Ukraina: trudne pytania”, 2) pracowników i współpracowników Instytutu Pamięci Narodowej, 3) świadków wydarzeń, działaczy społecznych i dokumentalistów m.in. z wrocławskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów
 

Przyczyny i tło konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1947

 • Waldemar Rezmer – Przyczyny i tło konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1947
 • Czesław Partacz – Przyczyny i tło konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1947 (koreferat)
 • Leonid Zaszkilniak – Przyczyny i tło konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1947 (koreferat)

Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku

 • Lucyna Kulińska – Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku
 • Ihor Iliuszyn – Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku (koreferat)
 • Michał Klimecki – Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku. Stosunki polsko-ukraińskie: kalendarium wydarzeń 1939–1947 (koreferat)

Kwalifikacja prawna tzw. akcji antypolskiej na Kresach Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku jako ludobójstwa

 • Ryszard Szawłowski – Kwalifikacja prawna tzw. akcji antypolskiej na Kresach Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku jako ludobójstwa
 • Antoni Kura – Kwalifikacja prawna tzw. akcji antypolskiej na Kresach Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku jako ludobójstwa. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w latach 1939–1947 w świetle śledztw prowadzonych przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej (koreferat)
 • Piotr Zając – Kwalifikacja prawna tzw. akcji antypolskiej na Kresach Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku jako ludobójstwa (koreferat)

Straty ludności polskiej w wyniku zbrodni ludobójstwa dokonanych w latach czterdziestych XX wieku przez nacjonalistów ukraińskich. Aktualny stan badań

 • Ewa Siemaszko – Straty ludności polskiej w wyniku zbrodni ludobójstwa dokonanych w latach czterdziestych XX wieku przez nacjonalistów ukraińskich. Aktualny stan badań
 • Tomasz Bereza – Straty ludności polskiej w wyniku zbrodni ludobójstwa dokonanych w latach czterdziestych XX wieku przez nacjonalistów ukraińskich. Program Biura Edukacji Publicznej IPN „Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939–1948” (koreferat)
 • Leon Popek – Straty ludności polskiej w wyniku zbrodni ludobójstwa dokonanych w latach czterdziestych XX wieku przez nacjonalistów ukraińskich (koreferat)

Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku

 • Ks. Józef Wołczański – Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku (konspekt referatu)
 • Mariusz Krzysztofiński – Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku. Kościół rzymskokatolicki (koreferat)
 • Igor Hałagida – Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku. Kościoły wschodnie (koreferat)

Panel dyskusyjny: W rocznicę „rzezi wołyńskiej” – postulaty badawcze
Edmund Bakuniak, Władysław Filar, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Szczepan Siekierka, Paweł Wieczorkiewicz, Jan Żaryn (moderator)

Aneks: Wystąpienia poza panelem dyskusyjnym i wypowiedzi nadesłane
Krzysztof Bulzacki, ks. Tadeusz Pater, Józef Rell, Ewa Siemaszko, Czesław Wilczyński, Leonid Zaszkilniak (głos nadesłany), Jan Żaryn, Andrzej Żupański

 • ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Zagłada Korościatyna (artykuł nadesłany)

Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry