Nawigacja

Książki

„Budujemy socjalizm…” Materiały pokonferencyjne

„Budujemy socjalizm…” Materiały pokonferencyjne, pod redakcją Roberta Klementowskiego, Sebastiana Ligarskiego, Wrocław 2010, 216 s.

Z inicjatywy oddziału wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej i we współpracy z Centrum Kultury „Muza” w dniach 6–7 listopada 2008 r. odbyła się Lubinie konferencja „Budujemy socjalizm… Aparat władzy a gospodarka w systemie totalitarnym”. Do udziału w obradach zaproszono przedstawicieli ośrodków naukowych i kulturalnych reprezentujących uniwersytety w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, Polską Akademię Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Fragment wstępu

Spis treści

CZĘŚĆ I

 • Rozdział 1
  Krzysztof Szwagrzyk, Kadra kierownicza Departamentu IV MBP 1945-1954
 • Rozdział 2
  Jędrzej Chumiński, Wpływ aparatu bezpieczeństwa na sytuację kadrową w przemyśle polskim w latach 1945-1956
 • Rozdział 3
  Andrzej Paczkowski, Rezydentura wywiadu MSW w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego (1971-1983)
 • Rozdział 4
  Bartosz Kruk, Działalność Ekspozytury Kolejowej Bezpieczeństwa Publicznego przy DOKP we Wrocławiu i jej oddziałów w latach 1946-1949
 • Rozdział 5
  Sebastian Ligarski, Cenzurowanie ogłoszeń gospodarczych w PRL

CZĘŚĆ II

 • Rozdział 1
  Paweł Piotrowski, Jednostki budowlane Wojska Polskiego w latach 1956-1990
 • Rozdział 2
  Robert Klementowski, Warunki pracy w kopalnictwie Dolnego Śląska. Studium na przykładzie kopalni uranu w latach 1948-1956
 • Rozdział 3
  Bartosz Grygorcewicz, Produkcja pod specjalnym nadzorem na przykładzie Zakładów Prochu i Lontów (Wytwórnia Chemiczna nr 7) w Mąkolnie (lata 1945-1956)
 • Rozdział 4
  Tomasz Głowiński, Od banku centralnego do płatnika rządu – ewolucja polskiej bankowości emisyjnej w latach 1945-1950

CZĘŚĆ III

 • Rozdział 1
  Robert Skobelski, Pierwsza dekada działalności Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 1949-1959 (na przykładzie Polski)
 • Rozdział 2
  Błażej Brzostek, Dzień robotnika warszawskiego AD 1952
 • Rozdział 3
  Mirosława Pytlewska-Smółka, Mieszkania a aparat bezpieczeństwa – prawne instrumenty wykorzystywania polityki mieszkaniowej przy wprowadzaniu systemu komunistycznego w Polsce
 • Rozdział 4
  Jarosław Maliniak, Przemysł Zagłębia Miedziowego w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Rozdział 5
  Barbara Techmańska, Zagłębie Miedziowe potrzebuje wykwalifikowanych kadr...
 • Rozdział 6
  Joanna Keńska, „Kopalnia milionów” – polska gospodarka w latach 1955-57 na łamach „Po Prostu”

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry