Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939–1945

Karol Sacewicz, Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939–1945, Warszawa 2009, 399 s. (seria „Monografie”, t. 59)

Podczas II wojny światowej i okupacji niepodległościowemu polskiemu podziemiu przyszło walczyć o wolną i niepodległą oraz w pełni suwerenną Polskę nie tylko z niemieckim oraz sowieckim agresorem, ale także z „polskim” ruchem komunistycznym, tym w kraju (reprezentowanym przez PPR, GL-AL) i tym w Sowietach (ZPP, PKWN). Polem wzajemnych zmagań stała się przede wszystkim prasa konspiracyjna. Prezentowana książka jest próbą ukazania tej nieformalnej wojny z perspektywy prasy centralnych ośrodków politycznych i wojskowych, agend i organizacji Polski Podziemnej. Zamierzeniem autora było także pokazanie stanu wiedzy środowisk niepodległościowych o działalności i celach czynników „K” oraz toczonych w tych środowiskach sporów o metody, formy i zakres zwalczania działalności komunistycznej w ogarniętej wojną Polsce.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry