Nawigacja

Książki

Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945–1956)

Robert Klementowski, Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945–1956), Wrocław 2006, 287 s.

W części wstępnej pracy przedstawiona została charakterystyka powiatu lwóweckiego w okresie 1945-1956, a więc kwestia „wyzwolenia”, tworzenia administracji, charakterystyka polskiego osadnictwa, wysiedlenie ludności niemieckiej, tworzenie się życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz najważniejsze wydarzenia historii powojennej powiatu. Jako że głównym adresatem opracowania jest społeczność lokalna, wydaje się zasadnym pokazanie zjawisk, wydarzeń, procesów, których pamięć jest żywa do dnia dzisiejszego, mimo że dla przekazu naukowego wydawać się one mogą zbędne lub potraktowane zbyt obszernie.

W części następnej omówiono genezę powstania Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, jego rozwój na Dolnym Śląsku i w powiecie lwóweckim. Opisane zostały przekształcenia struktury urzędu powiatowego i związane z nimi zmiany obsady personalnej poszczególnych komórek. Kolejny rozdział dotyczy charakterystyki zatrudnionych w lwóweckim urzędzie funkcjonariuszy i podejmuje zagadnienie werbunku do pracy, stopnia wyszkolenia oraz problemów dyscyplinarnych. Obraz, jaki wyłania się z tego opisu jest spojrzeniem resortowym, w jakimś sensie subiektywnym, opiera się bowiem w dużej mierze na aktach osobowych funkcjonariuszy. Trudno jednak, m. in. ze względu na hermetyczność tego środowiska, o inne, bardziej obiektywne źródła informacji.

Druga część rozprawy poświęcona została głównym kierunkom pracy operacyjnej PUBP Lwówek Śląski, udziałowi aparatu represji w niszczeniu opozycji politycznej, problemowi ludności niemieckiej, zwalczaniu podziemia zbrojnego i grup rabunkowych, ochronie gospodarki, działaniom skierowanym przeciwko duchowieństwu i wybranym środowiskom. Tę część pracy otwiera charakterystyka sieci informacyjnej.

W aneksie umieszczono listę pracowników aparatu bezpieczeństwa powiatu lwóweckiego, z podstawowymi danymi, dotyczącymi pełnionych przez nich funkcji. Pracę ilustrują zdjęcia i reprodukcje ze zbiorów prywatnych autora oraz archiwum IPN we Wrocławiu.

(fragmenty Słowa Wstępnego)

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry