Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim

Leszek Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim, Łódź 2003, s. 309 (seria „Monografie”, t. 9)

Prezentowana książka ukazuje przebieg kolektywizacji rolnictwa w Polsce na przykładzie regionu łódzkiego. Przedstawia uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne tego procesu oraz ewolucję polityki władz wobec chłopów w latach 1948–1956. Szczególną uwagę zwraca na sposoby stosowane w celu zmuszenia mieszkańców wsi do zakładania spółdzielni produkcyjnych oraz opór chłopów wobec kolektywizacji.

Spis treści:

1. Początki spółdzielni produkcyjnych 1948–1950

  • Koncepcje oraz ramy instytucjonalno-organizacyjne

  • Mieszkańcy wsi regionu łódzkiego wobec planów kolektywizacji

  • Pierwsze spółdzielnie produkcyjne

2. Forsowana kolektywizacja rolnictwa (1950–1953/1954)

  • Postępy kolektywizacji i ich uwarunkowania

  • Metody kolektywizacji i reakcje chłopów

  • Funkcjonowanie spółdzielni produkcyjnych

3. Załamanie kolektywizacji 1954–1956

  • Poszukiwanie alternatywy

  • Rozpad spółdzielni produkcyjnych

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry