Nawigacja

Książki

Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, pod redakcją Adama Dziuroka i Marcina Niedurnego, Katowice 2004, s. 119 (seria „Konferencje”, t. 20)

Niniejszy tom zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej w lutym 2004 r. przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
Tom poświęcony jest deportacjom mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r. Autorzy tekstów przedstawiają przebieg wywózek, ich skalę, kategorie osób wywiezionych na Wschód, warunki, w jakich tam żyli, analizują wpływ deportacji na funkcjonowanie górnośląskiego przemysłu oraz sytuację rodzin wywiezionych. Prezentują także dotychczasowe ustalenia śledztwa w sprawie tamtych dramatycznych wydarzeń.

Spis treści

• Mirosław Golon – Od Pomorza Gdańskiego do Górnego Śląska – deportacje ludności cywilnej z ziem polskich do obozów pracy w ZSRR w 1945 r.
• Kazimierz Miroszewski – Obozy radzieckie a deportacje Górnoślązaków
• Sylwester Fertacz – Problemy statystyki Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRR
• Kornelia Banaś – Kategorie osób deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r.
• Marcin Niedurny – Warunki życia i pracy deportowanych Górnoślązaków na przykładzie obozów Regionu Doniecko-Naddnieprzańskiego
• Jarosław Neja – Wpływ deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. na życie gospodarcze i społeczne Górnego Śląska w pierwszych latach powojennych
• Arkadiusz Kwieciński – Ustalenia śledztwa w sprawie deportacji Górnoślązaków do ZSRR
• Elżbieta Borkowska – Wstępne wyniki badań nad deportacjami ludności powiatu gliwickiego przez Armię Czerwoną

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry