Nawigacja

Książki

Tom 12/2019

 • okładka Tom 12/2019

SPIS TREŚCI

 • Marzena Kruk
  Wstęp

I. ARCHIWUM

 • Stanisław Koller
  Zarządzenia i instrukcje archiwalne MSW (1957–1990)
 • Szymon Czwarno
  Archiwalia proweniencji prywatnej w zasobie Archiwum IPN. Zarys problematyki
 • Anna Żeglińska
  Archiwa społeczne – wprowadzenie do problematyki

II. ZASÓB ARCHIWALNY

 • Bożena Witowicz
  Współpraca Archiwum IPN z ukraińskimi archiwami obwodowymi.
  Dokumenty archiwalne dotyczące represji stosowanych przez sowieckie organy bezpieczeństwa państwowego wobec osób narodowości polskiej
 • Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
  Polskie podziemie niepodległościowe w statystykach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1949–1955
 • Tomasz Czarnota
  Wydarzenia marcowe 1968 r. w świetle akt proweniencji PZPR-owskiej z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie
 • Robert Chrzanowski
  Gdyński protokół porozumiewawczy z 15 grudnia 1970 r. i jego tajemnice
 • Joanna Dardzińska
  Zbrodnia lubińska 1982 r. w dokumentach Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu

III. ARCHIWA NA ŚWIECIE

 • Kairat Alimgazinow
  Wspomnienia z wojny domowej w Kazachstanie (1918–1920) jako źródła archiwalne – na podstawie Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu. Zarys problematyki

IV. HISTORIA

 • Andrij Kohut
  Mechanizm inicjujący zbrodnię – etap przygotowawczy operacji „Zachód” w dokumentach MGB
 • Krzysztof Langowski
  Reakcja środowiska Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce na działania władz komunistycznych w celu rozbicia środowiska polonijnego w latach 1971–1976
 • Wojciech Wabik
  Wybrane zagadnienia z koncepcji, tworzenia oraz eksploatacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności – PESEL MSW

V. DOKUMENTY

 • Konrad Paduszek
  „Kompromaty” mjr. Tadeusza Nowińskiego.
  Charakterystyki kadry i pracy polskiego wywiadu oraz kontrwywiadu w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej
 • Bogusław Wójcik
  Informacja dotycząca Keston College opracowana w Wydziale XI Departamentu I MSW
 • Iwona Mudel
  Wybrane dokumenty dotyczące Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi

VI. KRONIKA

 • Mariusz Żuławnik
  Otwarcie wystawy „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”. Polska–Ukraina–Stany Zjednoczone, 2018–2019
 • Radosław Poboży
  Repremiera filmu pt. Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski z 1927 r. Warszawa, 10 grudnia 2018 r.
 • Joanna Dardzińska
  76. rocznica utworzenia II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Londyn, 21 lipca 2019 r.

VII. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski, Inżynierowie Niepodległej, Warszawa 2018, ss. 266
  (Marek Jakubiak)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

do góry