Nawigacja

Komiksy

Niepokorni. Podziemna organizacja harcerska „Jednostka Sokołów”

Tomasz Gałwiaczek, Damian Banasz, Niepokorni. Podziemna organizacja harcerska „Jednostka Sokołów”, Wrocław 2019, 48 s.

Komiks wraz z filmem prezentują historię konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Jednostka Sokołów”, działającej w powiecie oławskim w latach 1950–1951. Powstała ona jako wyraz oporu przeciwko przymusowej kolektywizacji wsi i stalinizacji życia w Polsce. Przejawem jej działalności była praca samo­kształceniowa, podejmowanie akcji ulotkowych i plakatowych oraz gromadzenie broni w przypadku konieczności podjęcia zbrojnej walki z systemem komunistycznym w Polsce. Na przełomie lat 1951–1952 organizacja ta została rozbita przez funkcjonariuszy UB, a jej członkowie aresztowani i skazani na kary więzienia lub obozu dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie.

Komiks przedstawia harcerzy „Jednostki Sokołów” w latach 1950–1952, natomiast w filmie zaprezentowano wspomnienia bohaterów przywołujących po latach dramatyczne wydarzenia z czasów ich młodości.

Wydawnictwo przeznaczone jest do celów edukacyjnych i wydawane będzie nieodpłatnie zainteresowanym placówkom oświatowym.

Więcej informacji – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, Wrocław, ul. Długosza 48, tel. 71 326 97 66, fax 71 326 97 40.

do góry