Nawigacja

E-booki

Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice

  • Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice
    Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice

Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice, red. Waldemar Grabowski, Warszawa 2014, 333 s. ISBN 978-83-8229-749-2 (EPUB), 978-83-8229-750-8 (MOBI)

Książka zawiera rozszerzone i uzupełnione referaty wygłoszone namiędzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w dniach 10–11 maja 2011 r. w Warszawie. Jej celem była próba porównania – na przykładzie Belgii, Francji i Polski – okupacji niemieckiej wzachodniej i środkowo-wschodniej Europie podczas II wojny światowej.

Teksty zostały zgrupowane w czterech blokach tematycznych. W pierwszym ukazano warunki życia codziennego w Belgii, we Francji i w Polsce, system represji i terror okupanta, a także reakcje ludności tych krajów na politykę niemiecką. Poruszono też mało w Polsce zbadany temat przemocy seksualnej oraz różnych form stosunków intymnych między okupantami a miejscową ludnością. W drugiej części skupiono się na problematyce żydowskiej, w trzeciej przedstawiono wybrane aspekty współpracy polsko-belgijskiej i polsko-francuskiej (w tym mniejznane zagadnienia współpracy wywiadowczej) w walce ze wspólnym wrogiem.Wreszcie ostatnia część książki została poświęcona Polskiemu PaństwuPodziemnemu – zarówno jego strukturom wojskowym, jak i cywilnym.

Autorami tekstów – obok gości z Belgii (Emmanuel Debruyne, Fabrice Maerten),Francji (Julien Blanc, Cécile Vast), Niemiec (Maren Röger) i USA (Rachel F.Brenner) – są doświadczeni polscy badacze, m.in. Tomasz Szarota, Marek Ney-Krwawicz, Zdzisław J. Kapera czy Waldemar Grabowski, a także historycy młodszego pokolenia.

do góry