Nawigacja

Видання IPN укр

E-booki

Niszczyć, by tworzyć. Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939–1944/45

  • Niszczyć, by tworzyć. Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939–1944/45

Mirosław Sikora, Niszczyć, by tworzyć. Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939–1944/45, Katowice 2010, ISBN 978-83-8098-218-5 (epub) ISBN 978-83-8098-219-2 (mobi)

Posługując się przykładem powiatu żywieckiego, autor omawia szerokie spektrum przedsięwzięć podjętych przez okupanta celem germanizacji ziem etnicznie polskich, wcielonych do III Rzeszy.

W 1940 r. Żywiecczyzna stała się poligonem doświadczalnym dla odpowiadającego za implementację założeń polityki narodowościowej w prowincji śląskiej aparatu SS. Przeprowadzona wówczas „Akation Saybusch” („Akcja Żywiec”) – operacja wysiedleńczo-kolonizacyjna, perfekcyjna zarówno pod względem logistycznego przygotowania oraz synchronizacji działań, jak i kooperacji SS z organami policji, NSDAP i administracji publicznej – stanowiła dowód na to, że całkowite usunięcie ludności polskiej z ziem wcielonych, przy dostępności odpowiednich sił i środków, możliwe było do zrealizowania w perspektywie nie więcej niż kilku lat. Na przykładzie tego samego powiatu widać jednak równie doskonale, w jak dużej mierze niepomyślny przebieg wojny, począwszy od 1942 r. – z wynikającymi z niego ograniczeniami personalnymi i finansowo-materiałowymi – wpłynął na zahamowanie brutalnego procesu kolonizacji Wschodu przez narodowosocjalistyczne państwo.

do góry