Nawigacja

Видання IPN укр

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 4/2007

Wersja elektroniczna numeru w Bibliotece Cyfrowej IPN

Głównym tematem „Biuletynu IPN” nr 4 (75) 2007 są komunistyczne represje wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Numer otwiera artykuł o tym, jak w pierwszych wiekach Kościoła traktowano wyrzeczenie się wiary pod presją prześladowań. W rozmowie przedstawiono likwidację odradzających się po wojnie stowarzyszeń katolickich; środowiska katolików, które w różny sposób próbowały działać w totalitarnym państwie; ruchy młodzieżowe i różne inicjatywy katolickie, które przełamały monopol komunistów w sferze organizowania życia społecznego; wspomniano także o werbowaniu współpracowników bezpieki. Artykuły ukazują różne oblicza zmagania Kościoła z komunizmem oraz – w rubryce „ABC komunizmu w Polsce” – niezrealizowany plan podporządkowania Kościoła państwu.
Do „Biuletynu IPN” dołączony jest bezpłatny dodatek – płyta DVD z filmem „Kryptonim »Pożoga«”. 

SPIS TREŚCI

WYDARZENIA

 •  Ks. Lucjan Bielas – Odstępstwo od wiary w Kościele pierwszych wieków

ROZMOWY BIULETYNU

 • Przejście przez Morze Czerwone
  Z Ryszardem Terleckim i Janem Żarynem rozmawia Jan M. Ruman

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Adam Dziurok – Meldunki z „frontu z walki z klerem”  (artykuł w formacie pdf - 670 KB)
 • Łucja Marek – Przecieki i wycieki
 • Ks. Jarosław Wąsowicz – Likwidacja salezjańskich zakładów wychowawczych
 • Ks. Adam Szot – Różanystok 1954
 • Filip Musiał – Metoda stopniowego werbunku duchownych (z podręczników SB)
 • Mirosław Biełaszko – „Tygodnik Warszawski” i jego środowisko (1945–1948)
 • Ryszard Mozgol – Ryzykowna gra. Jak Aleksander Bocheński przyczynił się do powstania „Dziś i Jutro”
 • Robert Derewenda – Bezpieka wobec ruchu oazowego (1977–1981)

ABC KOMUNIZMU W POLSCE

 • Jacek Żurek – Komunistów wizja Kościoła
do góry