Nawigacja

Видання IPN укр

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 8-9/2004

 • okładka

SPIS TREŚCI

KALENDARIUM IPN

Rozmowy Biuletynu

 • „Powstanie w eterze” – dyskusja z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Edmunda Baranowskiego, Małgorzaty Baruckiej, Adama Drzewowskiego, Jerzego Eislera, Krzysztofa Górskiego, Jerzego Kaniewicza, Stefana Kruczkowskiego, Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Grzegorza Majchrzaka i Jacka Sawickiego

Komentarze historyczne

 • Witold Kulesza – „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce – wrzesień 1939”
 • Tomasz Chinciński – „Niemiecka dywersja we wrześniu 1939 r. w londyńskich meldunkach”

Archiwalne fotografie

 • „Inwigilacja na cmentarzu”

Komentarze historyczne

 • Piotr Niwiński – „Przed Warszawą było Wilno”
 • Piotr M. Majewski – „Największa bitwa miejska II wojny światowej”
 • Marek Getter – „Straty ludzkie i materialne w Powstaniu Warszawskim”
 • Ryszard Bzinkowski – „Prasa Powstania Warszawskiego”
 • Waldemar Grabowski – „Kalkstein i Kaczorowska w świetle akt UB”
 • Aneta Nisiobęcka – „Mauzer za wiersz”
 • Katarzyna Zimowiska-Grabarczyk – „Wizytacja”

Relacje i wspomnienia

 • Tadeusz Ruman – „Z pomocą Walczącej Warszawie”

Dokumenty

 • Wojciech Polak – „Z Kuroniem o gospodarce”
 • Antoni Dudek – „Scenariusz Kuronia”

Wystawy

 • Kazimierz Krajewski – „Dni Powstania – Warszawa 1944”
 • Paweł Kosiński, Piotr Łysakowski – „Z największą brutalnością. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce w 1939 r.”

Recenzje

 • Winfried Lipscher – „Niemiecki Sprawiedliwy i Powstanie Warszawskie”
 • Piotr Chojnacki – „Powstańcze wspomnienia”
do góry