Nawigacja

Видання IPN укр

Skład Kolegium IPN

dr Bartosz Machalica

  • dr Bartosz Machalica
    dr Bartosz Machalica

Urodził się 31 marca 1985 r. w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010) i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2009), studia magisterskie odbył w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2010). W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie rozprawy poświęconej relacjom między lewicą postkomunistyczną a dawną opozycją demokratyczną w okresie III RP. W 2017 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji dotyczących zagadnień historii najnowszej oraz teorii i filozofii polityki.

Współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, które od ponad 10 lat zajmuje się polityką pamięci oraz przygotowywaniem propozycji w zakresie sektorowych polityk publicznych. Centrum organizowało obchody Roku Daszyńskiego (2016), setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości (2018) i wspierało proces budowy pomnika Daszyńskiego w Warszawie, który został odsłonięty 11 listopada 2018 r.

Uchwałą Senatu RP z dnia 22 czerwca 2023 r. powołany na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

do góry