Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Warszawie, w związku z prowadzonym śledztwem, prosi o kontakt osoby najbliższe dla osób rozstrzelanych w egzekucjach publicznych dokonanych na ulicach Warszawy oraz w ruinach byłego getta

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie kontynuuje śledztwo, wszczęte przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (dawna sygnatura akt Ds. 1/78), w sprawie zabójstw około 37 tysięcy osób, pochodzących z Warszawy oraz okolicznych miast i miejscowości, dokonanych w okresie od października 1939 r. do 1 sierpnia 1944 r. podczas egzekucji ulicznych w Warszawie oraz w ruinach warszawskiego getta, dokonanych przez hitlerowskich zbrodniarzy wojennych.

W toku śledztwa ustalono, iż pokrzywdzeni najczęściej zatrzymywani byli w związku z prowadzonymi przez niemiecką policję i gestapo śledztwami, albo w wyniku przeprowadzanych „łapanek”, a potem osadzani w więzieniu na Pawiaku. Następnie skazywani na mocy wyroków Sądu Doraźnego Policji Bezpieczeństwa na kary śmierci. Po czym dane skazanych publikowane były w obwieszczeniach umieszczanych na ulicach Warszawy jako osób przeznaczonych do ułaskawienia, pod warunkiem, iż nie będą powtarzały się napady na Niemców. W kolejnym obwieszczeniu informowano o rozstrzelaniu osób przewidzianych do przedstawienia do ułaskawienia w związku z kolejnym atakiem na Niemców lub Polaków stających w służbie niemieckiej.

W związku z powyższym Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zwraca się z apelem do krewnych osób zamordowanych podczas egzekucji ulicznych dokonanych od października 1939 r. do 1 sierpnia 1944 r., którzy nie byli do tej pory przesłuchani w tej sprawie, oraz do osób posiadających istotne wiadomości na temat zdarzeń będących przedmiotem wyżej wymienionego śledztwa o nawiązanie kontaktu listownego lub telefonicznego z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie na adres: 00-207 Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6, tel. (022) 530 86 26. Uprzejmie proszę o powołanie się w korespondencji na sygnaturę sprawy S 4/12/Zn.

Piotr Dąbrowski
Naczelnik OKŚZpNP w Warszawie

do góry