Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Metamorfozy polskiego komunizmu. Wokół politycznych przesileń i przełomów w latach 1944/1945–1990” – Warszawa, 15 marca 2024

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Metamorfozy polskiego komunizmu. Wokół politycznych przesileń i przełomów społecznych”, przygotowywanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990”. Konferencja odbędzie się 15 marca 2024 r. w Warszawie, organizują ją: Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie i periodyk IPN „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”.

Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie zaprezentowania, usystematyzowania oraz przewartościowania najnowszych wyników badań dotyczących zwrotów politycznych, a także przemian społecznych i gospodarczych, postrzeganych przez pryzmat najważniejszych cezur w funkcjonowaniu państwa komunistycznego w Polsce. Proponowana problematyka przełomów społeczno-politycznych w latach 1944/1945–1990 pozwala skupić się na zjawiskach na co dzień niedostrzegalnych, skrywanych przez rządzących pod powierzchnią fasadowego życia politycznego i konstruktów propagandowych, czyli na politycznych rozgrywkach i walkach frakcyjnych w PZPR, marazmie gospodarczym oraz dojrzewaniu społeczeństwa do buntu przeciwko komunistycznej władzy i rzeczywistości.

Program konferencji:

15 marca 2024 r.

Centralny Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

Warszawa, Marszałkowska 21/25

9.00–9.10

Otwarcie konferencji        

►Panel 1:

Prowadzenie: dr hab. Adam Dziuba

9.10–9.30

dr Mateusz Ratyński

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe wobec przesileń politycznych w PRL

9.30–9.50

dr hab. Rafał Łatka prof. UKSW

IPN Warszawa/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prymas Stefan Wyszyński wobec kryzysów PRL (1956-1968-1970-1976-1980)

9.50–10.10

dr Jakub Kujawa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przesilenia i przełomy polityczne w PRL a polityka mieszkaniowa państwa

►Panel 2:

Prowadzenie: dr hab. Rafał Łatka prof. UKSW

10.35–10.55

dr Marcin Jurek

OIPN Poznań

„Na fali zbrodni należy rozkołysać masy”. Sprawa zabójstwa Jana Stachowiaka w Poznaniu w 1947 r. i jej konsekwencje

10.55–11.15

dr Bartłomiej Kapica

Instytut Pileckiego

Kryzys polityczny jako kryzys tożsamości. Władysław Bieńkowski a rok 1948

11.15–11.35

dr Marcela Gruszczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Między ideą jedności słowiańskiej a wspólnotą państw socjalistycznych. Działalność i znaczenie organizacji słowiańskich oraz środowisk neopogańskich w Polsce Ludowej

►Panel 3:

Prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Szumiło

12.00–12.20

dr Sebastian Drabik

badacz niezależny

Październik 56 i jego konsekwencje dla PZPR na szczeblu wojewódzkim. Casus Krakowa

12.20–12.40

prof. dr hab. Mirosław Golon

IPN Warszawa/Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Październik 1956 roku z perspektywy powiatowej. Co naprawdę zmieniło się na peerelowskiej prowincji – od zmian w UB i Prezydiach Rad Narodowych po placówki oświatowe na przykładzie powiatowych ośrodków województw gdańskiego, olsztyńskiego i bydgoskiego

12.40–13.00

dr Robert Kolasa

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Polski październik w wymiarze lokalnym. Skutki odwilży 1956 r. na sytuację w Pile

13.00–13.20

dr Joanna Mercik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nacjonalizm zamiast walki klasowej? Udział młodzieży w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego

►Panel 4:

Prowadzenie: prof. Mirosław Golon

13.50–14.05

Konrad Majchrzyk

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej/Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

KW PZPR w Lublinie wobec „polskich miesięcy”

14.05–14.25

prof. dr hab. Mirosław Szumiło

IPN Warszawa/ Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Wymiana elity partyjno-państwowej po przełomie grudniowym 1970

14.25–14.45

dr Anna Patecka-Frauenfelder

Uniwersytet Łódzki

Relacje polsko-niemieckie w 1970 r. w prasie PRL

Przerwa: 15.00–15.40

►Panel 5:

Prowadzenie: dr Bogusław Tracz

15.40–16.00

Sylwia Szyc

IPN Warszawa

„Polski kryzys” 1980-1981 widziany z Pekinu i Pjongjangu

16.00–16.20

dr hab. Patryk Pleskot prof. UR

OIPN Warszawa/Uniwersytet Rzeszowski

„Historia oceni Pana trud”. Echa społecznych reakcji na stan wojenny z perspektywy prywatnych listów wsparcia nadsyłanych do Wojciecha Jaruzelskiego

16.20–16.40

dr Paweł Fiktus

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Trybunał Stanu w Polsce Ludowej, czyli (teoretyczne) dążenie do praworządności organów państwowych

►Panel 6:

Prowadzenie: dr hab. Patryk Pleskot prof. UR

17.05–17.25

dr Michał Przeperski

Instytut Historii PAN/Muzeum Historii Polski

Iluzje pojednania. Polityka historyczna ostatnich miesięcy PRL

17.25–17.45

dr hab. Robert Klementowski prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Wyobrażenia początku, rozwoju i upadku komunizmu w polskiej dystopii z lat 80. i 90.

Zamknięcie konferencji: 18.00

Organizator: Biuro Badań Historycznych IPN

Referaty przedstawione w trakcie konferencji zostaną opublikowane w nr 13 (2024) rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” (punkty MEiN – 40)

Organizatorzy:

Sylwia Szyc
Bogusław Tracz
Adam Dziuba

Więcej o periodyku Komunizm: system – ludzie – dokumentacja wydawanym przez Instytut Pamięci Narodowej

do góry