Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Zwizualizować przeszłość. Od celuloidu do rozszerzonej rzeczywistości.” – Warszawa, 27 października 2023

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

zaprasza na

konferencję naukową:

ZWIZUALIZOWAĆ PRZESZŁOŚĆ. OD CELULOIDU DO ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI.

objętą honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Data konferencji: 27.10.2023 r. - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego UNESCO

Miejsce konferencji: Sala Odczytowa Narodowego Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ,
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66

 

Konferencja poruszy temat twórczego wykorzystania filmu i fotografii jako medium do pokazania przeszłości. Przedstawione zostaną różne metody zapisu materiałów audiowizualnych i zdjęć, począwszy od tych tradycyjnych na taśmie filmowej i fotograficznej, poprzez techniki cyfrowe, aż po metody wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Zaproszeni zostaną znawcy filmów dokumentalnych, twórcy rekonstrukcji filmowych, przedstawiciele z branży nowych mediów oraz instytucji wykorzystujących w swojej działalności nowe technologie filmowe i fotograficzne.

W czasie sesji naukowej poruszony zostanie m.in. temat dozwolonej ingerencji w materiał filmowy. Na ile zabiegi montażowe i te związane z koloryzacją czy udźwiękowieniem wpływają na oddanie rzeczywistości czasów w których te materiały powstały? Gdzie znajduje się granica pomiędzy wyobraźnią reżysera filmu dokumentalnego, a dbałością o przedstawienie detali z przeszłości? Czy wykorzystanie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości sprawia, że zapisany na analogowych nośnikach materiał wizualny dostaje nowe życie, czy jest to tylko atrakcyjne opakowanie mające na celu zwrócenie uwagi młodego widza?

Program konferencji:

 • 10.00–10.10 – Rozpoczęcie konferencji.
 • 10.10–10.35 – Magdalena Hajduk (Biuro Nowych Technologii IPN); Immersyjne projekty edukacyjne w obszarze historii.
 • 10.35–11.00 – Michał Kosiorek (Biuro „Niepodległa”); "Historia rozszerzona" Rola projektów immersyjnych w edukacji na przykładzie inicjatyw Biura Niepodległa - "Niepodległa w Kadrze" oraz "Iskry Niepodległej".
 • 11.00-11.25 – Radosław Poboży (Archiwum IPN); Palimpsesty minionej rzeczywistości. Dokumentacja wizyjna w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wczoraj, dzisiaj, jutro.
 • 11.25–11.55 – Przerwa kawowa.
 • 11.55–12.20 – prof. dr hab. Dorota Skotarczak (Wydział Historii UAM); Sposoby przedstawiania przeszłości w filmie w PRL.
 • 12.20–12.45 – dr Małgorzata Smoleń (Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ); „Album Fleischera” (1962) Janusza Majewskiego oraz „Powszedni dzień gestapowca Schmidta” (1963) Jerzego Ziarnika, w kontekście kultury pamięci według koncepcji Astrid Erll.
 • 12.45–13.30 –  Przerwa obiadowa.
 • 13.30–13.55 – Aleksander Kann (Muzeum Powstania Warszawskiego); Barwy Powstania Warszawskiego, czyli o granicach między źródłową wiedzą a cyfrową kreacją. Raport z prac nad koloryzacją 100 zdjęć wybranych przez Chrisa Niedenthala.
 • 13.55–14.20 – dr Michał Pieńkowski (FINA); Stare, a jak nowe. Dylematy związane z restauracją cyfrową zabytków filmowych.
 • 14.20-14.45 – Tomasz Kalisz (ODiZP TVP); Taśma filmowa, przeszłość w przyszłości. Rola nowoczesnego archiwum na przykładzie Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.
 • 14.45 - 15.15 – Dyskusja.
 • 15.15 – Zakończenie konferencji.

Wymagana rejestracja

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

radoslaw.morawski@ipn.gov.pl

Radosław Morawski

ul. Kłobucka 21, Budynek B pok. 056

02-699 Warszawa

tel. 022 5662597

 

 
 
 
 

 

do góry