Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa: 7th Polish History Conference and Exhibition – Leamington Spa, 8 maja 2022

Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski wziął udział w konferencji poświęconej sowieckiemu ludobójstwu na Polakach w latach 1937–1940. Instytut Pamięci Narodowej był współorganizatorem wydarzenia.

Wystąpienie dr hab. Karola Polejowskiego dla Polonii w Polskim Ośrodku Katolickim w Leamington Spa. Fot IPN
Spotkanie z Polonią w Polskim Ośrodku Katolickim w Leamington Spa. Na zdjęciu od lewej: ks. Władysław Liptak, Dawid Kozłowski (Sekretarz Polskiego Ośrodka Katolickiego w Leamington Spa), Marek Dąbrowski (Archiwum IPN), zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, Zespół Polonijny „Wisełka”, dr Stanisław Librowski (Prezes Polskiego Ośrodka Katolickiego w Leamington Spa) – Leamington Spa, 8 maja 2022. Fot. IPN.
Spotkanie z Polonią – Leamington Spa, 8 maja 2022. Fot. IPN

8 maja 2022 w Polskim Ośrodku Katolickim w Leamington Spa odbyła się anglojęzyczna konferencja poświęcona problematyce zbrodni ludobójstwa, dokonanej na Polakach przez sowiecką Rosję. W czasie obrad poruszono m.in. kwestie zwiazane z tzw. operacją polską i mordem w Katyniu. Moderatorem spotkania był dr Stanisław Librowski, Prezes Polskiego Ośrodka Katolickiego. Wydarzenie odbyło się w ramach dorocznych Dni Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage Days), których celem jest świętowanie i promowanie polskiej kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował zastępca prezesa dr hab. Karol Polejowski, który wygłosił referat „Operacja polska NKWD 1937-1938”. Wcześniej tego dnia, podczas spotkania z miejscową Polonią, dr hab. Karol Polejowski wygłosił wykład w języku polskim. W spotkaniu wziął udział także dr Marek Laskiewicz, prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie i koordynator londyńskiego Przystanku Historia oraz dr Stefan Halikowski-Smith, związany na co dzień ze Swansea University.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wystawy „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”. Opowiedział o niej Marek Dąbrowski, pracownik Archiwum IPN. Opowiedział on także o innych projektach pionu archiwalnego: Archiwum Pełnym Pamięci i Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. Spotkanie uświetnił koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez Zespół Polonijny „Wisełka”, działający przy Polskim Ośrodku Katolickim w Leamington Spa

Wśród gości znaleźli się m.in. konsul Tomasz Balcerowski z ambasady RP w Londynie, poseł do parlamentu brytyjskiego Matt Western oraz przedstawiciele rady miasta Leamington Spa.

 

***

Polski Ośrodek Katolicki w Leamington Spa powstał w 1968 roku i nieprzerwanie działa do tej pory. Ówczesna emigracja skupiała byłych członków Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uznających zwierzchnictwo Rządu RP na uchodźstwie. Obecnie w ośrodku nadal działają emigranci z lat powojennych, ich potomkowie, a także przedstawiciele współczesnej emigracji. Od 2002 roku prezesem jest prof. Stanisław Librowski.

Od samego początku ośrodek jest częścią Polskiej Misji Katolickiej. Zadaniem utworzonego w 1961 roku Polskiego Koła Katolickiego w Leamington Spa było utrzymanie i rozwój tożsamości narodowej wśród osiadłych w mieście polskich emigrantów, a z czasem krzewienie kultury polskiej wśród ich najbliższych. W tym celu organizowane są liczne spotkania, akademie, odczyty, pokazy filmów i wystaw polskich artystów emigracyjnych, a także recitale i przedstawienia teatralne.

do góry