Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«, cz. III” – Warszawa 21–22 lutego 2023

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«” cz. III, która odbędzie się w dniach 21–22 lutego 2023 r. w Warszawie.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, jest przedstawienie sytuacji biskupów w realiach politycznych Polski „ludowej”. Chodzi nie tylko o zaprezentowanie poglądów hierarchów kościelnych dotyczących sytuacji powojennej Polski, ale również omówienie, w jaki sposób duchowieństwo, wierni i władze komunistyczne oceniały poglądy i postawę danego biskupa. Stanowi ona kontynuacje badań podejmowanych w CPB IPN w ramach ścieżki badawczej „biskupi w realiach komunistycznego państwa”.

Polscy biskupi od początku istnienia Polski „ludowej” nie ukrywali swojego sceptycyzmu, a nawet negatywnego stanowiska wobec komunistycznych władz narzuconych przez sowieckiego okupanta. Niemniej jednak wraz z biegiem czasu podejście hierarchii kościelnej do rzeczywistości politycznej powojennej Polski zróżnicowało się. Część biskupów uważała, że komunistyczne państwo jest bezwzględnym przeciwnikiem Kościoła, a część, że można w jakiś sposób dojść do porozumienia z władzami Polski „ludowej’”. Wspomniana problematyka była omawiana w sposób przyczynkarski w wielu pracach o różnorodnym charakterze – głównie w monografiach dotyczących relacji państwo – Kościół w PRL czy biografiach poszczególnych biskupów działających w Polsce powojennej. Celem konferencji będzie rozszerzenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej tytułowej problematyki oraz przygotowanie monografii wieloautorskiej, obejmującej możliwie szerokie spektrum członków Episkopatu Polski. Nacisk położony zostanie na zaprezentowanie poglądów ordynariuszy diecezji oraz najważniejszych sufraganów. Podejmiemy również próbę zaprezentowania podejścia Episkopatu Polski do wybranych problemów społeczno-politycznych Polski „ludowej”.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.
Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 1 września 2022 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora konferencji:
dr hab. Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl

 

do góry