Nawigacja

Видання IPN укр

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Lublinie

Centralne Projekty Badawcze

  • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 – dr Sebastian Piątkowski, dr hab. Jacek Romanek, dr Mariusz Zajączkowski
  • Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1956 – dr Sławomir Poleszak, dr hab. Jacek Wołoszyn
  • Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918-1968 – dr Sebastian Piątkowski
  • Opozycja i opór społeczny w PRL 1956-1989 – dr Marcin Dąbrowski, dr hab. Jacek Wołoszyn
  • Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944-1989 – dr Tomasz Osiński, dr Katarzyna Zawadka
  • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1989 – dr Justyna Dudek, dr hab. Jacek Romanek
  • Polska emigracja niepodległościowa 1945-1990 – dr Małgorzata Choma-Jusińska, dr hab. Sławomir Łukasiewicz

Oddziałowy Projekt Badawczy

  • Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 – dr Justyna Dudek, dr Tomasz Osiński (koordynator projektu), dr hab. Jacek Wołoszyn, dr Katarzyna Zawadka
do góry