Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Krakowie

Centralne Projekty Badawcze

  • Komuniści w II Rzeczypospolitej – dr Maciej Zakrzewski
  • Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989 – dr hab. Henryk Głębocki, Marzena Grosicka (Delegatura w Kielcach), dr Monika Komaniecka, dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (Delegatura w Kielcach), dr Cecylia Kuta (koordynator CPB)
  • Polacy w Rosji i Związku Sowieckim – dr hab. Henryk Głębocki
  • Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918-1968 – dr Tomasz Domański (koordynator CPB, Delegatura w Kielcach), dr Anna Czocher, dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (Delegatura w Kielcach)
  • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989 – Marcin Kasprzycki, dr Monika Komaniecka
  • Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – dr Łucja Marek
  • Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku – dr Teodor Gąsiorowski, dr Wojciech Paduchowski
  • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 – dr Anna Czocher, dr Joanna Lubecka

Oddziałowy Projekt Badawczy

  • Władza i społeczeństwo w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej 1945-1989/1990 – Marzena Grosicka (Delegatura w Kielcach), dr Cecylia Kuta, dr Wojciech Paduchowski, dr Michał Wenklar (koordynator OPB)
do góry