Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Gdańsku i delegaturze w Bydgoszczy

Centralne Projekty Badawcze

  • Polacy w Rosji i Związku Sowieckim oraz w województwach wschodnich II RP (Kresy utracone) – dr Joanna Karbarz-Wilińska
  • Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990 – dr Daniel Czerwiński
  • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989/90 – dr hab. Daniel Wicenty, Krzysztof Filip
  • Podziemie niepodległościowe 1944–1956 i ofiary represji zamordowane za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego – dr hab. Piotr Niwiński
  • ,,Solidarność” i opór społeczny 1956–1989 – dr Piotr Abryszeński
  • Transformacja ustrojowa PRL – dr hab. Daniel Wicenty (koordynator), dr Jan Hlebowicz
  • II Wojna Światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45 – Mateusz Kubicki
  • Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – dr Daniel Gucewicz
do góry