Nawigacja

Видання IPN укр

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Gdańsku i delegaturze w Bydgoszczy

Centralne Projekty Badawcze

  • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 – dr Tomasz Ceran, prof. dr hab. Igor Hałagida, dr Izabela Mazanowska
  • Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956 – dr hab. Piotr Niwiński
  • Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989 – dr Krzysztof Osiński
  • Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 – Piotr Brzeziński, Krzysztof Filip
  • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989 – dr Daniel Czerwiński
  • Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – prof. dr hab. Igor Hałagida
  • Rok 1989 – mechanizm transformacji ustrojowej – dr Daniel Wicenty
do góry