Nawigacja

Видання IPN укр

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Białymstoku

Centralne Projekty Badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Białymstoku:

  • Uchodźstwo, emigracja niepodległościowa 1939–1990 – dr Diana Maksimiuk
  • Ruch  komunistyczny i aparat  władzy 1917–1990 – dr Marcin Markiewicz, Jarosław Wasilewski
  • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989/90 – dr Diana Maksimiuk, Paweł Niziołek, Waldemar Tyszuk
  • Podziemie niepodległościowe 1944–1956 i ofiary represji zamordowane za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego – Michał Ostapiuk
  • „Solidarność” i opór społeczny 1956–1989 – Marek Kozak
  • Dzieje  Żydów w Polsce i stosunki  polsko-żydowskie w latach 1917–1990 – Paweł Kornacki, Marta Kupczewska
  • Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – dr Krzysztof Kierski, dr hab. Krzysztof Sychowicz
  • Twórcy, dziennikarze i naukowcy wobec władz komunistycznych – Jerzy Autuchiewicz, Paweł Niziołek
do góry