Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Białymstoku

Centralne Projekty Badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Białymstoku:

1. Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – dr hab. Krzysztof Sychowicz, Krzysztof Kierski

2. Losy Polski i jej obywateli w latach I I wojny światowej – Paweł Nizołek, dr hab. Karol Sacewicz

3. Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989 – Paweł Kornacki. Marta Kupczewska

4. Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956 – Michał Ostapiuk

5. Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 – dr Marcin Markiewicz

6. „Solidarność" i opór społeczny w PRL 1956–1989 – dr hab. Krzysztof Sychowicz, Marek Kozak

Inne problemy badawcze są realizowane w formie seminariów oraz serii wydawniczych

Seminaria

1. Komuniści w II Rzeczypospolitej – Jarosław Wasilewski, dr hab. Karol Sacewicz

2. Wojsko Polskie w strukturach państwa w X X wieku – dr Diana Maksimiuk

3. Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych – Jerzy Autuchiewicz, Paweł Niziołek

Serie wydawnicze

1. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej – Jarosław Wasilewski

 

do góry