Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Oddział IPN w Krakowie

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Krakowie

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie
(Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”) 
ul. Juliana Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków
tel. (0-12) 289 20 70 fax. (0-12) 289 20 60

obbh.krakow@ipn.gov.pl

Adres do korespondencji:
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

Naczelnik – dr Michał Wenklar

Sekretariat OBBH
Agnieszka Polanek-Gucik – starszy specjalista
tel. (12) 289 20 70 

dr Anna Czocher – główny specjalista
tel. (12) 289 20 58 

dr Wojciech Frazik – główny specjalista
tel. (12) 289 20 63

dr Teodor Gąsiorowski – główny specjalista

Roman Gieroń – inspektor
tel. (12) 289 20 56

dr hab. Henryk Głębocki – główny specjalista (1/2 etatu)
tel. (12) 289 20 59

Przemysław Gryc – główny specjalista

dr Marcin Kasprzycki – główny specjalista
tel. (12) 289 20 65

dr Monika Komaniecka-Łyp – główny specjalista
tel. (12) 289 20 65

dr Cecylia Kuta – główny specjalista
tel. (12) 289 20 69 

dr Joanna Lubecka – główny specjalista
tel. (12) 289 20 69 

Andrzej Malik – inspektor
tel. (12) 211 70 26

dr Łucja Marek – starszy specjalista
tel. (12) 289 20 58 

dr Rafał Opulski – specjalista
tel. (12) 289 20 56

dr Wojciech Paduchowski – starszy specjalista
tel. (12) 289 20 59

Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska – starszy specjalista
tel. (12) 211 70 28

dr Maciej Zakrzewski – starszy specjalista
tel. (12) 289 20 59

do góry