Nawigacja

Centrala

Wydawnictwo IPN

Wydawnictwo IPN
Adres korespondencyjny:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor Wydawnictwa IPN – Karolina Imianowska
tel. (22) 581 86 85
karolina.imianowska@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Wydawnictwa IPN – dr Natalia Cichocka
tel. (22) 540 58 86
​natalia.cichocka@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Wydawnictwa IPN –  Izabela Matuszewska
tel. (22) 581 88 45
izabela.matuszewska@ipn.gov.pl 

Sekretariat Wydawnictwa IPN
Katarzyna Rosik
tel. (22) 581 89 54
katarzyna.rosik@ipn.gov.pl 

Samodzielne stanowisko do spraw druku – Sławomir Gajda
tel. (22) 581 87 66
slawomir.gajda@ipn.gov.pl 

 

WYDZIAŁ WYDAWNICZY

 

Naczelnik – dr Magdalena Baj
tel. (22) 581 87 89
magdalena.baj@ipn.gov.pl 

 

Sekcja Redakcyjna

 

Kierownik – Małgorzata Strasz-Sowińska
tel. (22) 581 87 84
malgorzata.strasz@ipn.gov.pl 

Dorota Białas-Kosińska
tel. (22) 581 88 73
dorota.bialas@ipn.gov.pl 

dr Piotr Chojnacki
tel. (22) 581 87 75
piotr.chojnacki@ipn.gov.pl 

Liucija Cepulionis
​liucija.cepulionis@ipn.gov.pl 

dr Ewa Dulna-Rak
tel. (22) 581 88 85
ewa.dulna-rak@ipn.gov.pl 

Iwona Gałęzowska
tel. (22) 581 88 35
iwona.galezowska@ipn.gov.pl 

Magdalena Jagielska
tel. (22) 581 87 96
magdalena.jagielska@ipn.gov.pl 

Ewa Kostka
tel. (22) 581 88 34
ewa.kostka@ipn.gov.pl 

dr Zofia Krzywicka-Vauthier
tel. (22) 581 89 99
zofia.krzywicka-vauthier@ipn.gov.pl 

dr Dorota Mazek

Aneta Muszel
tel. 668 882 199
aneta.muszel@ipn.gov.pl 

Anna Równy
tel. (22) 581 87 90
anna.rowny@ipn.gov.pl 

Łukasz Rybak
tel. (22) 581 87 83
lukasz.rybak@ipn.gov.pl 

Irmina Samulska
tel. (22) 581 88 32
irmina.samulska@ipn.gov.pl 

Izabela Szufa
tel. (22) 581 87 80
izabela.szufa@ipn.gov.pl 

Katarzyna Ziębik
tel. (22) 540 58 72
katarzyna.ziebik@ipn.gov.pl 

 

Sekcja Składu i Łamania

 

Kierownik – Marcin Koc
tel. (22) 581 86 91
marcin.koc@ipn.gov.pl 

Wojciech Czaplicki
tel. (22) 581 86 90
wojciech.czaplicki@ipn.gov.pl 

Anna Jasińska
tel. (22) 540 58 74
anna.jasinska@ipn.gov.pl 

Kazimierz Józef Krajewski
tel. (22) 581 86 87
kazimierz.krajewski2@ipn.gov.pl 

Iwona Kuśmirowska
(22) 581 89 50
iwona.kusmirowska@ipn.gov.pl 

Małgorzata Podziomek-Kotecka
tel. (22) 581 86 89
malgorzata.podziomek-kotecka@ipn.gov.pl 

Sylwia Szafrańska
tel. (22) 581 86 52
sylwia.szafranska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Szubka
tel. (22) 581 86 93
katarzyna.szubka@ipn.gov.pl 

Elżbieta Waga-Krajewska
tel. (22) 581 87 61
elżbieta.waga-krajewska@ipn.gov.pl 

 

Sekcja Administracyjna

 

Kierownik – Rafał Ziątek
tel. (22) 581 87 72
rafal.ziatek@ipn.gov.pl 

Agnieszka Górkiewicz
tel. (22) 581 87 13
agnieszka.gorkiewicz@ipn.gov.pl 

Paulina Grenke
tel.  (22) 581 87 74
paulina.grenke@ipn.gov.pl 

Agnieszka Leszkiewicz-Sławatycka
tel. (22) 544 57 24
agnieszka.leszkiewicz-slawatycka@ipn.gov.pl 

Jolanta Sawicka
tel. (22) 581 89 91
jolanta.sawicka@ipn.gov.pl 

 

WYDZIAŁ PERIODYKÓW

Naczelnik – Anna Karolina Piekarska, Redaktor Naczelna „Institute of National Remembrance Review”
tel. (22) 581 85 74
anna.karolina.piekarska@ipn.gov.pl 

Grażyna Sielska
tel. (22) 581 88 96
grazyna.sielska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Maciak-Żulewska
tel. (22) 581 89 29
katarzyna.maciak-zulewska@ipn.gov.pl 

 

Sekcja Biuletynu IPN

Kierownik – Jan Ruman, Redaktor Naczelny „Biuletynu IPN”
tel. (22) 581 88 40
jan.ruman@ipn.gov.pl 

Romuald Niedzielko – zastępca red. naczelnego
tel. (22) 581 88 39
romuald.niedzielko@ipn.gov.pl 

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
tel. (22) 581 88 13
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl 

Katarzyna Dziedzic-Boboli
tel. (22) 581 89 90
katarzyna.dziedzic-boboli@ipn.gov.pl 

Jakub Gołębiewski
tel. (22) 581 86 94
jakub.golebiewski@ipn.gov.pl 

Anna Zechenter
anna.zechenter@ipn.gov.pl 

Maria Wiśniewska – sekretariat
tel. (22) 581 88 19
maria.wisniewska@ipn.gov.pl 

 

WYDZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

 

Naczelnik – Tomasz Kowalski
tel. (22) 581 88 91
Tomasz.Kowalski@ipn.gov.pl 

Wieloosobowe stanowisko ds. popularyzacji działalności Wydawnictwa IPN

Maciej Foks
tel. (22) 581 88 29
maciej.foks@ipn.gov.pl

Aneta Kopeć
tel. (22) 540 58 83
aneta.kopec@ipn.gov.pl 

Maciej Steppa
tel. (22) 581 86 97
maciej.steppa@ipn.gov.pl 

 

Sekcja Dystrybucji

 

Kierownik  – Tomasz Czopowicz
tel. (22) 581 88 04
tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl 

Joanna Pamuła
tel. (22) 581 86 78
joanna.pamula@ipn.gov.pl 

Joanna Pszczoła
tel. (22) 581 86 79
joanna.pszczola@ipn.gov.pl 

Księgarnia CE IPN „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25

Bogdan Chojniarz
tel. (22) 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl 

Marcin Pancerow
tel. (22) 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl 

Księgarnia IPN, ul. Janusza Kurtyki 1

Dariusz Zbiejczuk
tel. (22) 544 57 19
dariusz.zbiejczuk@ipn.gov.pl 

 

Sekcja Magazynowo-Logistyczna

 

Kierownik  – Piotr Sołtysiak
tel. (22) 581 86 34
magazyn@ipn.gov.pl 

Artur Dąbrowski
Przemysław Kacprzak
Jacek Lewenta
Dariusz Śpiewak
Zbigniew Zapolski

 

do góry