Nawigacja

Centrala

Wydawnictwo IPN

Wydawnictwo IPN
Adres korespondencyjny:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor – Karolina Imianowska

Zastępca Dyrektora ds. upowszechniania – dr Natalia Cichocka

Zastępca Dyrektora ds. wydawniczych – Katarzyna Dryńska

Sekretariat 
Katarzyna Rosik
tel. (22) 581 89 54
katarzyna.rosik@ipn.gov.pl 

Anna Jasińska
tel. (22) 540 58 89
anna.jasinska2@ipn.gov.pl 

Propozycje publikacji do wydania należy przesyłać na adres: wydawnictwo@ipn.gov.pl

Samodzielne stanowisko do spraw druku – Sławomir Gajda
tel. (22) 581 87 66
slawomir.gajda@ipn.gov.pl 

1. WYDZIAŁ WYDAWNICZY

Naczelnik – Katarzyna Ziębik
tel. (22) 540 58 72
katarzyna.ziebik@ipn.gov.pl 

Sekcja Redakcyjna
Kierownik – Małgorzata Strasz-Sowińska
tel. (22) 581 87 84
malgorzata.strasz@ipn.gov.pl 
 

Sekcja Składu i Łamania
 

Sekcja Wydawnictw Obcojęzycznych
 

Sekcja Projektów Graficznych
 

2. WYDZIAŁ PERIODYKÓW

Naczelnik – Dorota Białas-Kosińska
tel. 22 581 88 73
dorota.bialas-kosinska@ipn.gov.pl 

Sekcja Biuletynu IPN
Kierownik – Jan Ruman
Redaktor Naczelny „Biuletynu IPN”
tel. (22) 581 88 40
jan.ruman@ipn.gov.pl 

Sekcja Redakcyjna Periodyków

3. WYDZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

Naczelnik – Karolina Daniluk
tel. (22) 581 88 91
karolina.daniluk@ipn.gov.pl 

Sekcja Dystrybucji i Popularyzacji
Kierownik  – Piotr Sołtysiak
tel. (22) 581 88 04
piotr.soltysiak@ipn.gov.pl 

Księgarnia CE IPN „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25
tel. (22) 576 30 06
ksiegarnia.warszawa@ipn.gov.pl Księgarnia czynna: pon.–pt.: 10.00–18.00 

 

Księgarnia IPN, ul. Janusza Kurtyki 1,  02-767 Warszawa
tel. (22) 544 57 19
ksiegarnia.warszawa@ipn.gov.pl Księgarnia czynna: pon.–pt.: 8.00–15.00 

 

Sekcja Magazynowo-Logistyczna
Kierownik   Justyna Malka
tel. (22) 581 86 34
magazyn@ipn.gov.pl 

4. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Naczelnik – Agnieszka Górkiewicz
tel. (22) 581 87 13
agnieszka.gorkiewicz@ipn.gov.pl 

 

do góry