Nawigacja

Centrala

Wydawnictwo IPN

Wydawnictwo IPN
Adres korespondencyjny:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor Wydawnictwa IPN – Izabela Matuszewska
tel. (22) 581 86 85
izabela.matuszewska@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Wydawnictwa IPN – Arkadiusz Wingert
tel. (22) 581 88 45
arkadiusz.wingert@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Wydawnictwa IPN – dr Natalia Cichocka
tel. (22) 540 58 86
​natalia.cichocka@ipn.gov.pl 

Sekretariat Wydawnictwa IPN
Katarzyna Rosik
tel. (22) 581 89 54
katarzyna.rosik@ipn.gov.pl 

WYDZIAŁ WYDAWNICZY

Naczelnik – dr Magdalena Baj
tel. (22) 581 87 89
magdalena.baj@ipn.gov.pl 

Redaktor Techniczny – Sławomir Gajda
tel. (22) 581 87 66
slawomir.gajda@ipn.gov.pl 

Sekcja Redakcyjna

Kierownik – Rafał Ziątek
tel. (22) 581 87 72
rafal.ziatek@ipn.gov.pl  

Dorota Białas
tel. (22) 581 88 73
dorota.bialas@ipn.gov.pl 

dr Piotr Chojnacki
tel. (22) 581 87 75
piotr.chojnacki@ipn.gov.pl  

Wojciech Czaplicki
tel. (22) 581 86 90
wojciech.czaplicki@ipn.gov.pl 

Ewa Dulna-Rak
tel. (22) 581 88 85
ewa.dulna-rak@ipn.gov.pl 

Iwona Gałęzowska
tel. (22) 581 88 35
iwona.galezowska@ipn.gov.pl 

Agnieszka Górkiewicz
tel. (22) 581 87 13
agnieszka.gorkiewicz@ipn.gov.pl 

Paulina Grenke
tel.  (22) 581 87 74
paulina.grenke@ipn.gov.pl 

Magdalena Jagielska
tel. (22) 581 87 96
magdalena.jagielska@ipn.gov.pl 

Teresa Karpińska
tel. (22) 581 88 42
teresa.karpinska@ipn.gov.pl 

Marcin Koc
tel. (22) 581 86 91
marcin.koc@ipn.gov.pl 

Ewa Kostka
tel. (22) 581 88 34
ewa.kostka@ipn.gov.pl 

Paulina Krajewska-Pielaszkiewicz
tel. (
22) 540 58 74
paulina.krajewska-pielaszkiewicz@ipn.gov.pl 

Zofia Krzywicka-Vauthier
tel. (22) 581 89 99
zofia.krzywicka-vauthier@ipn.gov.pl 

Iwona Kuśmirowska
(22) 581 89 50
iwona.kusmirowska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Maciak-Żulewska
tel. (22) 581 89 29
katarzyna.maciak-zulewska@ipn.gov.pl 

dr Dorota Mazek

Aneta Muszel
tel. 668 882 199
aneta.muszel@ipn.gov.pl 

Małgorzata Podziomek-Kotecka
tel. (22) 581 86 89
malgorzata.podziomek-kotecka@ipn.gov.pl 

Anna Równy
tel. (22) 581 87 90
anna.rowny@ipn.gov.pl 

Łukasz Rybak
tel. (22) 581 87 83
lukasz.rybak@ipn.gov.pl 

Irmina Samulska
tel. (22) 581 88 32
irmina.samulska@ipn.gov.pl 

Jolanta Sawicka
tel. (22) 581 89 91

Małgorzata Strasz-Sowińska
tel. (22) 581 87 84
malgorzata.strasz@ipn.gov.pl 

Sylwia Szafrańska
tel. (22) 581 86 52
sylwia.szafranska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Szubka
tel. (22) 581 86 93
katarzyna.szubka@ipn.gov.pl 

Izabela Szufa
tel. (22) 581 87 80
izabela.szufa@ipn.gov.pl 

Leszek Tarwacki
tel. (22) 581 86 87
​leszek.tarwacki@ipn.gov.pl 

Elżbieta Waga-Krajewska
tel. (22) 581 87 61
elżbieta.waga-krajewska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Ziębik
tel. (22) 581 58 72
katarzyna.ziebik@ipn.gov.pl 

 

Sekcja Periodyków

Kierownik – Jan Ruman
tel. (22) 581 88 40

Redakcja „Biuletynu IPN”

Jan Ruman – redaktor naczelny
tel. (22) 581 88 40
jan.ruman@ipn.gov.pl 

Romuald Niedzielko – zastępca red. naczelnego
tel. (22) 581 88 39
romuald.niedzielko@ipn.gov.pl 

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
tel. (22) 581 88 13
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl 

Katarzyna Dziedzic-Boboli
tel. (22) 581 89 90
katarzyna.dziedzic-boboli@ipn.gov.pl 

dr Filip Gańczak
tel. (22) 581 88 54
filip.ganczak@ipn.gov.pl 

Jakub Gołębiewski
tel. (22) 581 86 94
jakub.golebiewski@ipn.gov.pl 

Andrzej Sujka
tel. (22) 581 88 17
andrzej.sujka@ipn.gov.pl 

Ewa Tylus
tel. (22) 540 58 76
ewa.tylus@ipn.gov.pl  

Anna Zechenter
anna.zechenter@ipn.gov.pl 

Maria Wiśniewska – sekretariat
tel. (22) 581 88 19
maria.wisniewska@ipn.gov.pl 

Anna Karolina Piekarska – redaktor naczelna „Institute of National Remembrance Review”
tel. (22) 581 85 74
 

WYDZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

Naczelnik – Tomasz Kowalski
tel. (22) 581 88 91
Tomasz.Kowalski@ipn.gov.pl 

Maciej Foks – portal IPN
tel. (22) 581 88 29
maciej.foks@ipn.gov.pl 

Sekcja Informacji

Kierownik – Maciej Steppa
tel. (22) 581 86 97
maciej.steppa@ipn.gov.pl 

Aneta Kopeć
tel. (22) 540 58 83 

Sekcja Dystrybucji

Kierownik  – Tomasz Czopowicz
tel. (22) 581 88 04
tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl 

Księgarnia IPN, ul. Wołoska 7

Joanna Pamuła
tel. (22) 581 86 78
joanna.pamula@ipn.gov.pl 

Joanna Pszczoła
tel. (22) 581 86 79
joanna.pszczola@ipn.gov.pl 

Księgarnia CE IPN „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25

Bogdan Chojniarz
tel. (22) 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl 

Marcin Pancerow
tel. (22) 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl 

 

Księgarnia IPN, Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64

Dariusz Zbiejczuk
tel. 797 918 664
dariusz.zbiejczuk@ipn.gov.pl 

Magazyn IPN

magazyn@ipn.gov.pl 

Artur Dąbrowski
Przemysław Kacprzak
Jacek Lawenta
Piotr Sołtysiak
tel. (22) 581 86 34

Dariusz Śpiewak
tel. kom. 668 492 330

do góry