Nawigacja

Centrala

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
Adres do korespondencji: 
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 
buwim@ipn.gov.pl

 

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek 
Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Renata Soszyńska

Sekretariat BUWiM 

Marta Mazurek
tel. (22) 581-89-66
fax (22) 581-89-10
buwim@ipn.gov.pl
marta.mazurek@ipn.gov.pl 

Magdalena Kwiatkowska
tel. (22) 581-88-51
magdalena.kwiatkowska@ipn.gov.pl 

Piotr Bartnik
tel. (22) 581 85 82

dr Anna Jagodzińska
tel. (22) 581 89 38

Piotr Kędziora-Babiński
tel. (22)  581 89 43

Jarosław Klujewski
tel. (22) 581 86 77

Kamil Komorowski
tel. (22) 581 86 50

Anna Koszowy
tel. (22) 581 89 65

dr Damian Markowski
tel. (22) 581 89 60

Bartłomiej Nowak
tel. (22) 581 86 09

Jarosław Plizga
tel. (22) 581 88 61

Marta Ponaczewna
tel. (22) 581 86 42

Agnieszka Rudzińska
tel. (22) 581 87 63

Tomasz Rusiniak
tel. (22) 581 89 49 

Anna Wicka
tel. (22) 581 89 61

Artur Zawadka
tel. (22) 581 89 58

do góry