Nawigacja

Centrala

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Adres do korespondencji:
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa 
buwim@ipn.gov.pl

 

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek

Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa –  dr Leon Popek, tel. 81 536 34 90

Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa –  Joanna Sulej-Piskorz

Sekretariat BUWiM 

Kontakt mailowy: buwim@ipn.gov.pl 

tel. (22) 581 89 66
tel. (22) 581 88 51
fax (22) 581 89 10 

 • #
  •  
 • Wydział Administracyjny 
  • Naczelnik –  Marta Ponaczewna
   tel. (22) 581 86 42
  • Zastępca Naczelnika – Karol Dardziński
   tel. (22) 544 57 17
  • Robert Choroś
   tel. (22) 581 89 49
  • Przemysław Czaplicki
   tel. (22) 544 57 40
  • Natali Kołomenska
   tel. (22) 544 57 15
  • Anna Koszowy
   tel. (22) 581 89 65
  • Milena Madejak
   tel. (22) 581 88 86
  • Izabela Malenda
   tel. (22) 581 88 51
  • Monika Mużacz-Kowal – radca prawny
   tel. (22) 581 87 51
  • Mateusz Niegowski
   tel. (22) 544 57 37
  • Agnieszka Smagowska
   tel. (22) 581 88 87
  • Beata Sobieska
   tel. (22) 581 89 66
 • Wydział Grobownictwa 
  • Naczelnik – Anna Wicka
   tel. (22) 581 89 61
  • Piotr Bartnik
   tel. (22) 581 85 82
  • Paulina Kłoczewiak
   tel. (22) 544 57 07
  • Magdalena Kwiatkowska
   tel. (22) 540 58 98
  • Beata Nosarzewska
   tel. (22) 544 57 04 
 • Wydział Upamiętnień 
  • Naczelnik – Artur Zawadka   
   tel. (22) 581 89 58
  • Jarosław Klujewski
   tel. (22) 581 86 77
  • Tomasz Knop
   tel. (22) 581 88 95
  • Anna Mączyńska
   tel. (22) 581 85 87
  • Maciej Terlecki
   tel. (22) 581 87 63
  • Ewa Zapolska-Pilich
   tel. (22) 581 87 49

 

do góry