Nawigacja

Centrala

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Adres do korespondencji:
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 
buwim@ipn.gov.pl

 

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek 
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa –  Joanna Piskorz
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa –  dr Leon Popek, tel. 81 536 34 90

Sekretariat BUWiM 

Kontakt mailowy: buwim@ipn.gov.pl 

tel. (22) 581 89 66
tel. (22) 581 88 51
fax (22) 581 89 10 

 • #
  •  
 • Wydział Administracyjny 
  • Naczelnik –  Marta Ponaczewna
   tel. (22) 581 86 42
  • Robert Choroś
   tel. (22) 581 89 49
  • Kamil Komorowski
   tel. (22) 581 86 50
  • Katarzyna Kosiciarz
   tel. (22) 581 89 66
  • Izabela Malenda
   tel. (22) 581 88 51
  • Monika Mużacz-Kowal – radca prawny
   tel. (22) 581 87 51
  • Mateusz Niegowski
   tel. (22) 581 86 09
 • Wydział Grobownictwa 
  • Naczelnik – Anna Wicka
   tel. (22) 581 89 61
  • Piotr Bartnik
   tel. (22) 581 85 82
  • Piotr Kędziora-Babiński
   tel. (22) 581 89 43
  • Anna Koszowy
   tel. (22) 581 89 65
  • Magdalena Kwiatkowska
   tel. (22) 540 58 98
  • Renata Soszyńska
   tel. (22) 581 86 71
 • Wydział Upamiętnień 
  • Naczelnik – Artur Zawadka   
   tel. (22) 581 89 58
  • dr Anna Jagodzińska
   tel. (22) 581 89 38
  • Jarosław Klujewski
   tel. (22) 581 86 77
  • Tomasz Knop
   tel. (22) 581 88 95
  • dr Damian Markowski
   tel. (22) 581 89 60
  • dr Piotr Olechowski
   tel. (22) 581 88 61
  • Agnieszka Rudzińska
   tel. (22) 581 87 63
do góry