Nawigacja

Видання IPN укр

Kongres Pamięci Narodowej

Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN”

13 kwietnia 2023 r., podczas pierwszego dnia Kongresu Pamięci Narodowej, zostały wręczone nagrody w pierwszej edycji konkursu na Najlepszą Książkę Roku.

Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas gali wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Karolina Imianowska, dyrektor Wydawnictwa IPN, podczas gali wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN” – Warszawa, 13 kwietnia 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)

„Sygnety Wydawnictwa IPN” wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Brutalna arytmetyka historii Polski po 1945 roku, Polski komunistycznej, niechcianej przez Polaków, a także 10 lat transformacji ustrojowej po roku 1989 do czasu powstania IPN, pokazuje, z czym na co dzień mierzą się nasi naukowcy. Wydawnictwo IPN, publikując swoje książki, podejmuje odważne działania na rzecz prawdy o polskiej historii

– powiedział do zebranych na gali prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Stąd też wśród wydanych przez IPN publikacji mamy często te o charakterze przyczynkarskim czy lokalnym. Ktoś mógłby powiedzieć, że nikogo to nie interesuje, ale każda z tych publikacji od ponad 20 lat przyczynia się do stworzenia obrazu rzeczywistości, która była zdeformowana albo miało jej nie być. Przyczyniają się do stworzenia obrazu Polski komunistycznej z jej zbrodniarzami i upominają się o bohaterów. Czasem lokalnych, tych zapomnianych, a często tych wielkich. Każda z publikacji IPN ma swoją ogromną wartość w tworzeniu prawdziwego obrazu Polski XX wieku

– mówił prezes.

Nagroda została przyznana w drodze konkursu spośród publikacji, które w metryce mają rok wydania poprzedzający edycję ogłoszenia nagrody. Ma ona na celu nie tylko uhonorować dokonania autorów, którzy publikują u nas od dawna, ale również zainspirować kolejnych, że warto publikować w Instytucie Pamięci Narodowej.

Pomysłodawczynią wręczenia nagród jest dyrektor Wydawnictwa IPN Karolina Imianowska.

– Wierzę, że konkurs na najlepszą książkę to również pewnego rodzaju drogowskaz dla stałych czytelników, ale przede wszystkim dla tych nowych, którzy dopiero sięgną po naszą publikację. Przyznane nagrody mogą się stać podpowiedzią przy pierwszych wyborach

– powiedziała dyrektor Karolina Imianowska.

„Sygnety Wydawnictwa IPN” mają charakter honorowy. Laureaci otrzymali statuetki oraz dyplomy. Nagrodę stanowi wydanie w języku obcym książki najwyżej ocenionej przez Kapitułę w danej kategorii konkursowej. Jednego z laureatów wybrali również czytelnicy, podczas internetowego głosowania na platformie cyfrowej.

Kapituła Nagrody:

Kapituła przyznaje Nagrodę corocznie. Kapitule przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Członkowie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Jan Draus, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr Natalia Cichocka.

Laureaci:

1. Monografie:
Jarosław Wąsowicz, Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977), Warszawa 2022

Wyróżnienie: Krzysztof A. Tochman, Samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski. Z dziejów „Wachlarza”, Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki, Rzeszów–Warszawa 2022

2. Publikacje popularnonaukowe:
Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, t. 3, red. Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Warszawa 2022Wyróżnienie: Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon, wstęp, oprac. i red. nauk. Dariusz Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2022 – tę książkę jury rekomenduje do tłumaczenia w tej kategorii

3. Wydawnictwa źródłowe:
Wojciech Korfanty, „Górny Śląsk to wielka rzecz”. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929), wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice–Warszawa 2022

4. Pamiętniki, relacje, wspomnienia:
Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, t. 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna, wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski, Lublin–Warszawa 2022

5. Wydawnictwa albumowe:
Jerzy Kirszak, Bogusław Polak, Michał Polak, Generał broni Władysław Anders 1892–1970. Czyny i pamięć, Warszawa 2022

Wyróżnienie: Grzegorz Rąkowski, Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 3: Województwo białostockie (część wschodnia). Województwo poleskie, Warszawa 2022

6. Głosowanie internautów

Jarosław Molenda, Alfred Szklarski – sprzedawca marzeń. Pierwsza biografia twórcy przygód Tomka Wilmowskiego, Warszawa 2022

Zapis wydarzenia na kanale IPNtv

Reportaż z gali wręczenia nagród „Sygnety Wydawnictwa IPN”

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

do góry