Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Wystawa „Bunt robotników. Grudzień '70 – luty '71” – do pobrania

Wystawa elementarna, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie, prezentuje podstawowe informacje dotyczące genezy, przebiegu oraz konsekwencji rewolty robotników w grudniu 1970 r.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum IPN.

Autor: dr Sebastian Kaniewski
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Opracowanie graficzne: Marcin Ozga
Recenzja: dr. hab. Filip Musiał, dr Piotr Brzeziński

do góry