Nawigacja

Wystawy

Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r.

Ekspozycja przedstawia represje, jakim poddawano przedstawicieli warstwy właścicieli ziemskich w latach 1939–1990, ich losy w czasie II wojny światowej okupacji sowieckiej i niemieckiej, a także wymierzone w nich represje już po zakończeniu działań wojennych w okresie PRL.

Na wystawie przedstawiono osoby, będące egzemplifikacją szerszych akcji, jak deportacje, aresztowania, zesłania do sowieckich łagrów, ofiary Zbrodni Katyńskiej czy też niemieckich obozów koncentracyjnych w formie listy strat i represji ziemiaństwa, na podstawie literatury, wspomnień i innych źródeł archiwalnych. Po roku 1944 przedstawiciele grupy właścicieli ziemskich zostali zakwalifikowani przez PKWN jako wrogowie państwa, na mocy Reformy Rolnej zostali pozbawieni dóbr ziemskich i poddani kolejnym represjom.

Otwarcie wystawy „Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r.” – Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach, 16 września 2012
 

do góry