Nawigacja

Wystawy

Wystawa „Twarze łódzkiej bezpieki” – Łódź, 23 stycznia 2007 r.

We wtorek 23 stycznia o godz. 11.00 w sali wystawowej łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Elizy Orzeszkowej 31/35 otwarta została wystawa „Twarze łódzkiej bezpieki”.


Licznie zgromadzonych gości powitał Marek Drużka, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przybyli m.in. kanclerz Kurii Archidiecezji Łódzkiej ks. Andrzej Dąbrowski, wojewoda łódzki Halina Pietraszkiewicz, posłanka Małgorzata Bartyzel (Ruch Młodej Polski), przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Maciej Grubski, prezydent Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki („Solidarność”), wiceprezydent Łodzi Marek Michalik (KPN), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Krzysztof Kwiatkowski, Lucjan Muszyński – pełnomocnik prezydenta m. Łodzi ds. Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych, Piotr Zawilski – dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi, przedstawiciele służb mundurowych, a wśród nich mł. insp. Adam Antczak – radca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Jarosław Wołoszyński – Komendant Miejski Policji, Andrzej Rudnicki – kierownik Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji, środowiska opozycjonistów, m.in. mecenas Andrzej Ostoja Owsiany (KPN), mecenas Andrzej Kern (Związek Młodych Demokratów) i kombatantów, m.in. Tadeusz Michalski (prezes Zarządu Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej), Edmund Kowalczyk (prezes Zarządu Obszaru Centralnego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość), Tadeusz Rydz (prezes ZO Łódzkiego Narodowych Sił Zbrojnych), hm. Jerzy Miecznikowski (Stowarzyszenie Szarych Szeregów). Tłumnie przybyli przedstawiciele mediów.  Po części oficjalnej zebrani wysłuchali prelekcji Joanny Żelazko i Leszka Próchniaka z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN na temat metod działania aparatu bezpieczeństwa, a następnie obejrzeli film zrealizowany przez Oddział IPN w Gdańsku pt. „Rozpoznawać! Wykrywać! Zapobiegać! Pod okiem bezpieki 1956–1989”. W dniu otwarcia ekspozycję obejrzało blisko 500 osób.

Wystawa „Twarze łódzkiej bezpieki” ukazuje sylwetki 45 funkcjonariuszy, zajmujących kierownicze stanowiska w łódzkim aparacie bezpieczeństwa w całym okresie jego funkcjonowania (Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa). Na prezentowanych panelach, oprócz twarzy, zaprezentowane zostały charakterystyki funkcjonariuszy, przebieg ich służby, zobaczyć można wycinki dokumentów, pozwalających opisać postawę funkcjonariusza w przełomowych momentach, fragmenty dotyczące jego pracy w resorcie, poglądów, a także życia osobistego.

Wyeksponowane zostały m.in. takie sylwetki, jak gen. dyw. Mieczysława Moczara – osoby, która tworzyła komunistyczny aparat represji w Łodzi w latach 40. czy kpt. Grzegorza Piotrowskiego, zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki. Scenariusz wystawy opracowali Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Leszek Próchniak, dr Tomasz Toborek, Joanna Żelazko z OBEP IPN w Łodzi, projekt graficzny stworzyła Milena Romanowska. 
 
Wystawie towarzyszyły również warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Objęły zagadnienia związane z działalnością komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Łodzi i regionie. Prowadzili je pracownicy OBEP IPN w Łodzi, a otworzył wykład dr. Krzysztofa Lesiakowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, autora biografii politycznej Mieczysława Moczara. Warsztaty mają pomóc nauczycielom w organizowaniu lekcji poświęconych historii najnowszej. Jest możliwość ich powtarzania w miarę zapotrzebowania ze strony nauczycieli.
 
***
Chojak
„Ideowy, pracowity, zdecydowany przeciwnik wrogów ustroju i państwa. Bezkompromisowy w walce z przeciwnikiem”

Kraupe
„W pracy ma rozmach, zdrową inicjatywę, obowiązki swoje wykonuje sumiennie z oddaniem”

Kieras
„Szczególnie dobre wyniki uzyskuje w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu negatywnym inicjatywom wojowniczo nastawionej części kleru”

Nazarewicz
„Stale pracuje nad podniesieniem swojego poziomu. Jest zrównoważony, poważny i zdyscyplinowanym członkiem Partii. Uczuciowo mocno związany z Z.S.R.R. Wychowuje podległy sobie aparat na konkretnej robocie”

Filipiak
„Potrafi właściwie ocenić sytuację społeczno-polityczną i wyciągnąć prawidłowe wnioski do bieżącej pracy zawodowej”

Bilski
„Jako zwierzchnik i aktywny członek Partii kieruje się zasadą, by Służba Bezpieczeństwa w Łodzi miała dobrą opinię i w instancji partyjnej i innych ogniwach administracji państwowej”

Funkcjonariusze, których sylwetki zostały przedstawione na wystawie:
 
gen. bryg. Mieczysław Moczar
mjr Zdzisław Mróz
płk Teodor Duda
gen. bryg. Teodor Mikuś
płk Czesław Borecki
ppłk Józef Krakowski
ppłk Józef Pluta
płk Zbigniew Paszkowski
gen. bryg. Mikołaj Krupski
ppłk Ryszard Nazarewicz
mjr Jan Gorliński
płk Leszek Szmidt
płk Władysław Imiołek-Śliwa
mjr Jan Żelazko
płk Mieczysław Stanisławski 
kpt. Czesław Antczak
ppor. Józef Nocuła
mjr Mieczysław Baumac
płk Stanisław Mrożek
płk Michał Syczewski
gen. bryg. Henryk Słabczyk
płk Kazimierz Kraupe
gen. bryg. Bronisław Moczkowski
płk Henryk Bilski
płk Eugeniusz Roszkowski
płk Leon Chruśliński
płk Jan Jasiński
płk Roman Miksztal
płk Henryk Tomaszewski
płk Tomasz Cinkowski
mjr Apolinary Jakubowski
płk Kazimierz Pjanka
ppłk Stefan Grandys
ppłk Zenon Kiełbik
mjr Zenon Tabaczkiewicz
ppłk Wojciech Ledziński
ppłk Czesław Pędzieszczak
ppłk Andrzej Lesner
płk Czesław Chojak
płk Mieczysław Kieras
kpt. Grzegorz Piotrowski
ppłk Jan Gałecki
płk Stefan Filipiak
ppłk Mirosław Białek
płk Ryszard Przybysz
do góry