Nawigacja

Wystawy

Jarocin w obiektywie bezpieki

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Pracownicy IPN w Łodzi odnaleźli na początku 2004 r. materiały operacyjne służby bezpieczeństwa, dotyczące festiwalu rockowego w Jarocinie. Ponieważ odnalezione teczki zawierały dużą ilość interesujących fotografii, zdecydowano się na wydanie publikacji – albumu „Jarocin w obiektywie bezpieki”. Wspomniana publikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

Podczas pracy nad nią starano się nie tylko przedstawić zakres inwigilacji i specyfikę esbeckich źródeł, ale także ukazano problem na szerszym tle społecznym, docierając do muzyków, organizatorów festiwalu i ówczesnych decydentów. Opisano zmagania muzyków z cenzurą, ich stanowisko wobec przemian w kraju, stosunek do polityki i PRL-owskiej rzeczywistości. Rozmawiano z muzykami zespołów: Dezerter, Moskwa, Brygada Kryzys, Abbadon, T’Love, z organizatorem festiwalu Walterem Chełstowskim i ówczesnymi ministrami kultury: Kazimierzem Żygulskim i Józefem Tejchmą. W albumie znalazły się też wycinki prasowe, teksty utworów oraz reprodukcje plakatów i folderów festiwalowych. Publikacja ukazała się w grudniu 2004 r.

Kontynuacją wykonanych wówczas prac jest wystawa, nosząca taki sam tytuł jak album. Składają się na nią fotografie ze zbiorów IPN – z zachowanymi oryginalnymi podpisami funkcjonariuszy SB. Ekspozycję uzupełniono zdjęciami łódzkiego fotografika Tomasza Barasińskiego. Prezentowane są także wydawnictwa związane z festiwalem – foldery, znaczki, plakaty. Wystawa składa się z dwóch części. Prezentuje historię imprezy i jej charakter – począwszy od Wielkopolskich Rytmów Młodych aż do 1994 r. Przedstawione materiały opatrzone są komentarzem i podpisami. Ukazane jest także życie miasta podczas festiwalu, wydarzenia na scenie oraz jarocińska publiczność.

Wystawa została otwarta 3 czerwca 2005 r. w podcieniach Ratusza i na Rynku Starego Miasta w Jarocinie w ramach imprezy „Jarocin PRL Festiwal”, zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Pod względem merytorycznym wystawę przygotował dr Tomasz Toborek (OBEP IPN Łódź) we współpracy z dr. Krzysztofem Lesiakowskim (OBEP IPN Łódź) i Pawłem Perzyną (OBUiAD IPN Łódź). Autorem projektu graficznego jest Andrzej Rosołek. Za organizację wystawy na rynku w Jarocinie odpowiedzialny był Grzegorz Nawrot (OBEP IPN w Łodzi), a za projekt aranżacji przestrzennej Milena Romanowska (OBEP IPN w Łodzi).

Współautorami towarzyszącego wystawie albumu (będącego jednocześnie jej katalogiem) „Jarocin w obiektywie bezpieki” są dr Krzysztof Lesiakowski, Paweł Perzyna i dr Tomasz Toborek.

Wystawa składa się z paneli – 33 wydruków wielkoformatowych 2,3 x 1,5 m, prezentowanych na systemie zewnętrznym – do aranżacji na kila sposobów (jedno- lub dwustronny ciąg plansz, osiem czworoboków po 4 plansze itp.).

Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie 

Na fotografiach: Otwarcie wystawy – Jarocin, 3 czerwca 2005 r.

do góry