Nawigacja

Видання IPN укр

Projekty edukacyjne

Wyjazd edukacyjny IPN na dawne Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, 9–14 września 2019

 • Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego IPN na tle gmachu dawnego Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego przy byłej ul. Unii Lubelskiej (obecnie Lenina), przed którym 22 września 1939 r. odbyła się niesławna defilada Wehrmachtu i Armii Czerwonej – sojuszników w agresji na Polskę. Fot. IPN Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego IPN na tle gmachu dawnego Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego przy byłej ul. Unii Lubelskiej (obecnie Lenina), przed którym 22 września 1939 r. odbyła się niesławna defilada Wehrmachtu i Armii Czerwonej – sojuszników w agresji na Polskę. Fot. IPN
 • Zamek w Nieświeżu, 10 września 2019 r. Fot. IPN Zamek w Nieświeżu, 10 września 2019 r. Fot. IPN
 • Zamek w Nieświeżu, 10 września 2019 r. Fot. IPN Zamek w Nieświeżu, 10 września 2019 r. Fot. IPN
 • Zamek w Nieświeżu, 10 września 2019 r. Fot. IPN Zamek w Nieświeżu, 10 września 2019 r. Fot. IPN
 • Zwiedzanie zabytków Pińska, 10 września 2019 r. Fot. IPN Zwiedzanie zabytków Pińska, 10 września 2019 r. Fot. IPN
 • Zwiedzanie zabytków Pińska, 10 września 2019 r. Fot. IPN Zwiedzanie zabytków Pińska, 10 września 2019 r. Fot. IPN

9 września rozpoczął się wyjazd edukacyjny dla laureatów konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”, zorganizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Pierwszego dnia uczestnicy dotarli do Brześcia na Białorusi, dawnej stolicy województwa poleskiego, gdzie m.in. zwiedzili twierdzę, w której żołnierze Wojska Polskiego bronili się we wrześniu 1939 r. oraz miejsce wspólnej defilady Wehrmachtu i Armii Czerwonej z 22 września 1939 r.

Następnego dnia wizytowali zamek w Nieświeżu – słynną siedzibę rodu Radziwiłłów, którego właściciele aresztowani zostali już pierwszego dnia sowieckiej agresji – 17 września 1939 r. Po wojnie zamek wykorzystywany był przez władze sowieckie jako sanatorium dla funkcjonariuszy NKWD – KGB, a w ostatnich latach zamieniony został w muzeum. W Pińsku laureaci konkursu zapoznali się z historią wielokulturowej niegdyś stolicy Polesia. 11 września trasa wyjazdu wiodła przez Nowogródek i Mir.

 • Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego IPN na wzgórzu zamkowym w Nowogródku, 11 września 2019 r. Fot. IPN
  Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego IPN na wzgórzu zamkowym w Nowogródku, 11 września 2019 r. Fot. IPN
 • Przystanek nad jeziorem Świteź na Nowogródczyźnie. Fot. IPN
  Przystanek nad jeziorem Świteź na Nowogródczyźnie. Fot. IPN
 • Z wizytą w mickiewiczowskim Zaosiu. Fot. IPN
  Z wizytą w mickiewiczowskim Zaosiu. Fot. IPN
 • Oddanie hołdu ofiarom zbrodni NKWD przy krzyżu katyńskim na cmentarzu w Lidzie. Fot. IPN
  Oddanie hołdu ofiarom zbrodni NKWD przy krzyżu katyńskim na cmentarzu w Lidzie. Fot. IPN
 • Zapalenie zniczy pod pomnikiem mieszkańców wsi Koniuchy, zamordowanych przez partyzantkę sowiecką 29 stycznia 1944 r. Fot. IPN
  Zapalenie zniczy pod pomnikiem mieszkańców wsi Koniuchy, zamordowanych przez partyzantkę sowiecką 29 stycznia 1944 r. Fot. IPN

do góry