Nawigacja

„63 dni w kadrze” – konkurs Archiwum IPN

„63 dni w kadrze” – konkurs Archiwum IPN

  • „63 dni w kadrze” – konkurs Archiwum IPN - plakat

W związku z 80. rocznicą powstania warszawskiego Archiwum IPN zaprasza do udziału w konkursie „63 dni w kadrze”. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 13-18 lat.

Opiekunem merytorycznym pracy konkursowej może być nauczyciel, edukator, rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu.

Zadaniem uczestników jest edycja wybranego zdjęcia z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej (pliki dostępne w załączonym folderze zip), wykonanego podczas powstania warszawskiego, i jego twórcze przetworzenie w programie graficznym (np. koloryzacja, animacja, dodanie efektów, dodanie elementów i komentarzy). 
 

Nagrodę główną stanowi publikacja nagrodzonej pracy w formie autorskiej okolicznościowej karty pocztowej, upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

Autor nagrodzonej pracy i opiekun merytoryczny otrzymają także pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci wydawnictw i materiałów promocyjnych IPN.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 7 czerwca 2024 r. w formie elektronicznej na adres spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl (z dopiskiem „63 dni w kadrze”), a w formie pliku cyfrowego na nośniku fizycznym na adres: Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa (z dopiskami: „63 dni w kadrze” – konkurs Archiwum IPN).

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13 czerwca 2024 r.

do góry