Nawigacja

Szanowni Państwo,

 

We wrześniu 2010 roku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzyskał wyjątkową prerogatywę, będącą jednocześnie zaszczytnym obowiązkiem. Uprawnia ona do występowania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989 wyjątkowego odznaczenia państwowego – Krzyża Wolności i Solidarności. Zostało ono ustanowione przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje.


Instytut Pamięci Narodowej od momentu swego powstania podejmuje wiele działań na rzecz bohaterów walki o wolność oraz ofiar represji. Służą im śledztwa prowadzone przez IPN, w wielu przypadkach pozwalające dociec prawdy o komunistycznych prześladowaniach, a niekiedy także pozwalające na oskarżenie i ukaranie sprawców. Badania naukowe pozwalają systematycznie wypełniać „białe plamy” najnowszej historii, w tym coraz szerzej opisywać z jednej strony działania opozycji i opór społeczny, z drugiej zaś mechanizmy represji. Działania edukacyjne przybliżają je szerokim kręgom społeczeństwa, w tym młodzieży. Osoby poddawane represjom bądź inwigilacji mogą zapoznać się z zachowanymi dokumentami na ich temat.


Wśród opisanych powyżej działań procedura zmierzająca do nadania Krzyża Wolności i Solidarności zajmuje miejsce szczególne. Uznajemy za szczególny zaszczyt, że to właśnie Instytut Pamięci Narodowej opracowuje szczegółowe wnioski, dzięki którym Prezydent w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje to odznaczenie osobom zasłużonym dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Krzyż Wolności i Solidarności jest symbolem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność.

 

Dr Łukasz Kamiński
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

  

NOWELIZACJA USTAWY O ORDERACH I ODZNACZENIACH (USTAWA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O ORDERACH I ODZNACZENIACH) 

 

Nowelizacja wyłącza Krzyża Wolności i Solidarności z hierarchii odznaczeń państwowych. Dzięki temu odznaczenie to mogą otrzymać wszyscy ci, którzy zostali wcześniej uhonorowani odznaczeniami wyższego rzędu za działalność niepodległościową w latach 1956-1989.

 

Zmiana nastąpiła również w zakresie obowiązywania przepisu o przyznawaniu Krzyża Wolności i Solidarności pośmiertnie. Może on być nadawany nie tylko w rzadkich i wyjątkowych przypadkach, lecz wszystkim osobom zmarłym, które spełniają kryteria opisane w ustawie.

 

Na koniec do art. 30  ustawy dodano ust. 4, który uchyla nałożony wcześniej na Prezesa IPN obowiązek podania przyczyny nieprzedstawienia Prezydentowi RP wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.

 

do góry