Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia – Katowice

Wizyta Jana Pawła II w Katowicach-Muchowcu - 20 czerwca 1983 r.

W trakcie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r. Jan Paweł II odwiedził również Katowice. Spotkanie z wiernymi zorganizowano 20 czerwca na lotnisku sportowym położonym w dzielnicy Muchowiec. Papież przyleciał do Katowic z Poznania ok. 17.40, odprawił nabożeństwo maryjne i wygłosił homilię. Druga część wizyty miała miejsce w katowickiej Katedrze pw. Chrystusa Króla, gdzie papież spotkał się z chorymi i inwalidami pracy.

Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach przechowuje materiały wytworzone przez funkcjonariuszy SB w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Zorza”, zawierające dokumentację z operacyjnego zabezpieczenia papieskiej wizyty. Dokumenty te noszą sygnaturę AIPN Ka 030/177 i są podzielone na sześć tomów. Zawierają m.in. zarządzenia, informacje o kontaktach władz z kurią, szczegółowe plany przebiegu uroczystości na Muchowcu i w katedrze, protokoły z narad, telekonferencji i posiedzeń, plany zabezpieczenia wizyty, dane dot. komunikacji między jednostkami MO/SB oraz między funkcjonariuszami (łączność, hasła, oznakowanie), komunikaty i listy pasterskie biskupów, meldunki operacyjne i doniesienia TW, wykazy agentury według komend i wydziałów, a także wykazy (czasem dodatkowo charakterystyki) osób świeckich i duchownych, z którymi funkcjonariusze SB zamierzali przeprowadzić tzw. rozmowy profilaktyczne, opinie księży i świeckich po pielgrzymce na temat homilii, organizacji, frekwencji itp., informacje na temat panujących nastrojów, stenogramy wystąpień papieża i innych duchownych, dane dot. Centrum Prasowego oraz informacje uzyskane przez SB w toku perlustracji korespondencji.

Cennym uzupełnieniem ww. dokumentów są materiały wytworzone przez MO (m.in. opracowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu papieża, wyznaczenie miejsc ewakuacji, wytyczne dla specjalnej grupy pościgowej) o sygnaturze AIPN Ka 784/1.

Wybór dokumentów dostępny jest w zamieszczonych niżej plikach pdf.

Oprac. Anna Badura

 • Wniosek Naczelnika Wydz. IV SB KWMO w Katowicach, ppłk. Jerzego Birnbacha, o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza” z 17 stycznia 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 1, k. 7)
  Wniosek Naczelnika Wydz. IV SB KWMO w Katowicach, ppłk. Jerzego Birnbacha, o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza” z 17 stycznia 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 1, k. 7)
 • Mapka z planowana trasą przejazdu kolumny z papieżem z lotniska w Katowicach-Muchowcu do Katedry
  Mapka z planowana trasą przejazdu kolumny z papieżem z lotniska w Katowicach-Muchowcu do Katedry (AIPN Ka 030/177, t. 1, k. 8)
 • Mapka z planowanym miejscem spotkania i trasą przejazdu kolumny z papieżem z lotniska na Muchowcu do Katedry (AIPN Ka 030/177, t. 1, k. 9)
  Mapka z planowanym miejscem spotkania i trasą przejazdu kolumny z papieżem z lotniska na Muchowcu do Katedry (AIPN Ka 030/177, t. 1, k. 9)
 • Plan przejazdu kolumny z papieżem na lotnisku w Katowicach-Muchowcu (AIPN Ka 030/177, t. 1, k. 87)
  Plan przejazdu kolumny z papieżem na lotnisku w Katowicach-Muchowcu (AIPN Ka 030/177, t. 1, k. 87)
 • Karta wstępu na spotkanie z papieżem na lotnisku (AIPN Ka 030/177, t. 2, k. 156/1)
  Karta wstępu na spotkanie z papieżem na lotnisku (AIPN Ka 030/177, t. 2, k. 156/1)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/2)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/2)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/3)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/3)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/6)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/6)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/10)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/10)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/11)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/11)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/19)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/19)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/14)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/14)
 • Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/31)
  Zdjęcie ze spotkania z papieżem w Katowicach-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 030/177, t. 3, k. 98/31)
 • Plan ochrony miejsca ewakuacji „Kuria” (AIPN Ka 784/1, k. 159)
  Plan ochrony miejsca ewakuacji „Kuria” (AIPN Ka 784/1, k. 159)
 • Plan działania grupy osłonowo-pościgowej KWMO w operacji „Zorza”. Katowice 10 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 784/1, k. 162)
  Plan działania grupy osłonowo-pościgowej KWMO w operacji „Zorza”. Katowice 10 czerwca 1983 r. (AIPN Ka 784/1, k. 162)
do góry