Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia – Centrala

W latach 1944-1989 organa bezpieczeństwa starały się kontrolować wszelkie przejawy działalności Kościoła Katolickiego i związanych z nim środowisk.

  • Informacja
    Informacja

Działania takie nasiliły się m.in. w 1966 roku w czasie obchodów 1000-lecia Chrztu Polski.
     W trakcie rozpracowywania operacyjnego Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, Służba Bezpieczeństwa uzyskała informacje, że jedna z sióstr zakonnych jest świadkiem w rozpoczynającym się w Krakowie procesie beatyfikacyjnym siostry Faustyny Kowalskiej.
     Zainteresowanie postacią siostry Faustyny Kowalskiej wynikało z podejrzeń, „że w związku z obchodami milenijnymi kościół będzie chciał wykorzystać proces beatyfikacyjny jako jeszcze jedną formę propagowania zasług kościoła dla rozwoju Polski”.
     Informacja Wydziału II Departamentu IV MSW z dnia 12 listopada 1966 r. dotycząca s. Faustyny-Marii Kowalskiej - materiały jawne. 
(sygn. IPN BU 00170/326, k. 35) 

oprac. Robert Skolimowski

do góry