Nawigacja

Видання IPN укр

Archiwalia - Bydgoszcz

Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci

  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #1 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #1
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #2 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #2
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #3 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #3
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #4 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #4
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #5 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #5
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #6 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #6
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #7 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #7
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #8 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #8
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #9 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #9
  • Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #10 Wyrok skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską na karę śmierci. Bydgoszcz, 8 marca 1947 r. (IPN By 070/434 t. 5) #10

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy skazujący Janinę Wasiłojć-Smoleńską, łączniczkę i sanitariuszkę 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej na karę śmierci. Dokument z akt śledczych sygn. 451/III w sprawie żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (IPN By 070/434 t. 5).

do góry