Nawigacja

Видання IPN укр

Nagroda Świadek Historii/The Witness of History (dla osób i organizacji spoza Polski)

Wręczenie nagród „Świadek Historii” osobom i organizacjom spoza Polski – Warszawa, 10 listopada 2016

W Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich prezes IPN dr Jarosław Szarek wręczył tegoroczne nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski.

 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
  Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2016
 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
  Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2016
 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
  Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2016
 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
  Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2016
 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
  Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2016
 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
  Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2016
 • Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski
  Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2016

W Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich prezes IPN dr Jarosław Szarek wręczył tegoroczne nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Prezes Instytutu pamięci Narodowej podkreślił, że kapituła nagrody miała trudne zadanie, gdyż napłynęło wiele zgłoszeń ze wszystkich kontynentów. – Ci, których nagradzamy, Świadkowie Historii – podkreślił – byli nie tylko świadkami, ale i utrwalali świadectwa innych, a także uczyli innych o polskich dziejach. Jesteście naszymi emisariuszami i ambasadorami sprawy polskiej. Za to dziękujemy – oświadczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Odznaczonych zostało ośmioro laureatów szczególnie zasłużonych dla promowania polskiej historii. Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uhonorowani zostali wybitni przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych z Białorusi, Francji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Andrzej Amons z Ukrainy jest zaangażowany w dokumentowanie zbrodni sowieckich na terenie Bykowni, działacz Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Wspólną nagrodę otrzymały panie Irena Godyń Danuta Stanisława Pniewska z Wielkiej Brytanii, zaangażowane w działania edukacyjne, zwłaszcza dotyczące zsyłek na Syberię, założycielki grupy „Komitet 70”, dokumentującej 70. rocznicę wywózek. Mieszkający we Francji Stanisław Likiernik to legendarny żołnierz ZWZ-AK, powstaniec warszawski i autor wojennych wspomnień. (W imieniu nieobecnego Likiernika nagrodę odebrała Małgorzata Młynarczyk, nauczycielka polskich szkól z Paryża). Kolejna wyróżniona to Nadzieja Slesariewa-Wiktorowska z Ukrainy, która opisała własne przeżycia i zgromadziła w specjalnej publikacji wspomnienia innych robotników przymusowych III Rzeszy. Jerzy Wójcicki z Ukrainy działa na rzecz pielęgnowania i upamiętniania miejsc polskiej pamięci narodowej w Winnicy i obwodzie winnickim, w swoich kwerendach archiwalnych zbiera dane o Polakach – ofiarach Wielkiego Terroru. Jerzy Żurawowicz Igor Chodas z Białorusi pielęgnują tamtejsze pamiątki polskiej historii, m.in. opiekują się polskim cmentarzem w Mohylewie i przygotowują monografię o Polakach na Mohylewszczyźnie.

Następnie krótkie podziękowania, w imieniu nagrodzonych, wygłosili Andrzej Amos, Jerzy Wójcicki, Danuta Pniewska i Wiktoria Slesarewa. Uroczystość zakończył recital Chopina w wykonaniu Agaty Nowak i Eleny Aleksiejuk. 

Podczas uroczystości w Łazienkach Instytut Pamięci Narodowej ogłosił III edycję nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski (zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 r.)

„Świadek Historii” to honorowe wyróżnienie, ustanowione w marcu 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w sferze edukacyjnej i naukowej. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Na mocy decyzji Prezesa Instytutu od 2015 r. nagrodę mogą dostać także osoby działające poza granicami kraju.

Tak więc zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla narodu polskiego. Ponieważ działalność IPN skupia się na dziejach najnowszych Polski, czyli latach 1918–1989, dlatego nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Można składać także wnioski o uhonorowanie pośmiertne.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

Polska
(Biuro Edukacji Narodowej „Świadek Historii”)

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres e-mailowy: swiadek.historii@ipn.gov.pl.

Foto: Andrzej Mańkowski

do góry