Nawigacja

Видання IPN укр

2017

Prezydent RP prof. Lech A. Kaczyński (1949–2010)

  • Prezydent RP prof. Lech A. Kaczyński
    Prezydent RP prof. Lech A. Kaczyński

Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie, w rodzinie Rajmunda, z zawodu inżyniera, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, oraz Jadwigi z domu Jasiewicz, sanitariuszki AK, z zawodu polonistki.

W latach 1967–1971 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku na Uniwersytecie Gdańskim obronił pracę doktorską, a w 1990 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 1971 roku był wykładowcą akademickim; w drugiej połowie lat 70. związał się z opozycją demokratyczną. Latem 1976 roku, odpowiadając na apel Komitetu Obrony Robotników, zaangażował się w akcję zbierania pieniędzy dla represjonowanych uczestników protestów z Radomia i Ursusa. Był publicystą niezależnego „Robotnika Wybrzeża”, kolporterem Biuletynu Informacyjnego KSS „KOR”. Jako doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku był autorem części porozumienia gdańskiego, dotyczącej prawa pracy. Współtworzył także zapisy statutu „Solidarności”. Od 1981 roku pełnił funkcję delegata gdańskiego NSZZ Solidarność. Podczas stanu wojennego był internowany w Strzebielinku (grudzień 1981 – październik 1982). W 1985 roku wszedł w skład regionalnej Rady Pomocy Więźniom Politycznym w Gdańsku. Razem z bratem Jarosławem był doradcą podczas strajków w maju i sierpniu 1988 roku w Stoczni Gdańskiej. We wrześniu 1988 roku uczestniczył w rozmowach w Magdalence k. Warszawy. Od lutego do kwietnia 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu, zasilając zespół do spraw pluralizmu związkowego.

Od maja 1990 roku był pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 1991 roku został ministrem stanu ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta, a rok później – prezesem Najwyższej Izby Kontroli. W 2000 roku został powołany na urząd ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Pełnił także mandat senatora i dwukrotnie posła. Jako prezydent Warszawy (2002–2005) nadał obchodom 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wyjątkowy charakter i uczynił je wydarzaniem na skalę międzynarodową, w którym uczestniczyli najwyżsi rangą przedstawiciele wielu państw. Doprowadził m.in. do otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego i przywrócenia bohaterskiemu zrywowi z sierpnia 1944 roku należytego miejsca w historii.

W październiku 2005 roku zwyciężył w wyborach prezydenckich. Pełniąc najwyższy urząd, przykładał dużą wagę do prowadzenia aktywnej polityki historycznej, honorował zapomnianych bohaterów, osoby zasłużone dla polskiej wolności i niepodległości. Z jego inicjatywy w 2009 roku ustanowiono 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Wspierał proces przywracania pamięci o powojennym podziemiu niepodległościowym, czego wyrazem było skierowanie w 2010 roku do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 r. w drodze na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Wśród licznych odznaczeń, jakie otrzymał, znajdują się: Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski, gruziński Order Świętego Jerzego, ukraiński Order Jarosława Mądrego, a także najwyższe odznaczenia Czech, Słowacji i Węgier.

do góry