Nawigacja

Видання IPN укр

2016

Dr hab. Janusz Smaza

  • Dr hab. Janusz Smaza
    Dr hab. Janusz Smaza

Urodził się w 1956 r. w Wadowicach. Ukończył studia na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Wykładowca akademicki, wybitny specjalista w zakresie konserwacji kamienia, adiunkt w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki).

Stale współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, urzędami konserwatorskimi, wydziałami konserwacji na uczelniach polskichi zagranicznych oraz wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi w prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego (m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Towarzystwo Tradycji Akademickiej). W zakres tej współpracy wchodzą prace konserwatorskie prowadzone w szczególnie cennych obiektach zabytkowych nie tylko na terenie Polski, lecz również poza granicami kraju.

Na szczególną uwagę zasługują m.in. realizacje konserwatorskie w dawnej kolegiacie oraz kościele podominikańskim w Żółkwi, katedrze łacińskiej we Lwowie, w kościele św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim, kaplicy Sieniawskich w Brzeżanach, na cmentarzach  w Dreźnie, Lwowie, Paryżu, Polonezköy (Adampolu), Wilnie. Równocześnie przez cały czas społecznie nadzoruje prace prowadzone na terenie Polski – w Bieszczadach, na Roztoczu przy cmentarzach ukraińskich.

Autor szeregu wystąpień dotyczących ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także kilkunastu publikacji z zakresu konserwacji. Brał udział w wielu wystawach konserwatorskich.

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 1997 r.), opiekun naukowo-dydaktyczny stypendystów Gaude Polonia MKiDN, członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS, Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Karpackiego, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Jest współzałożycielem organizacji ratujących zabytki mniejszości narodowych w Polsce: Komisja Ratowania Dóbr Kultury przy Polskim Klubie Ekologicznym w Warszawie (1981,rozwiązana w stanie wojennym), Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (1983–1999).

Został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Orderem Rycerskim św. Sylwestra oraz Nagrodą im. ks. Janusza Stanisława Pasierba Conservator Ecclesiae.

do góry