Nawigacja

Видання IPN укр

WROCŁAW

I edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Wrocław, 21 marca 2019

21 marca o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Laureatami I edycji wrocławskiej Nagrody zostali:

  • Profesor Henryk Słowiński (pośmiertnie)

Profesor Henryk Słowiński urodził się 8 maja 1928 r.  w Lipnikach na Wołyniu. W wieku 17 lat razem z ojcem wstąpił do oddziału cichociemnego – kapitana piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej Władysława Kochańskiego pseudonim „Bomba”, „Wujek”. Był obrońcą Lipnik, Huty Stepańskiej, Starej Huty i Moczulanki. Od początku lat 90. był prezesem wrocławskiego środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Od 2009 roku honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu. Pełnił funkcję Członka Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej​ przy Wojewodzie Dolnośląskim. Wielokrotnie apelował o pamięć o ofiarach ludobójstwa na Kresach Wschodnich, występując wspólnie z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zmarł 18 sierpnia 2018 roku.

Nagrodę odebrała siostra prof. Henryka Słowińskiego pani Maria Seweryn.

  • Kapitan Stanisław Matwijów (pośmiertnie)

Kapitan Stanisław Matwijów urodził się 24 lipca 1925 roku w Gostyniu. Był żołnierzem Armii Krajowej okręgu lwowskiego. Po zakończeniu działań wojennych od 1945 r. działał w antykomunistycznej organizacji „Wolność i Niezawiłość” na terenie powiatu bystrzyckiego. Był represjonowany przez władze komunistyczne i osadzony w więzieniu. Należał do czołowych działaczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej obwodu strzelińskiego. Aktywny na rzecz propagowania wiedzy i pamięci o czynie podziemia antykomunistycznego wśród młodzieży szkolnej na terenie powiatu strzelińskiego. Zmarł 19 listopada 2018 r.

Nagrodę odebrały wnuczki kapitana: Katarzyna i Małgorzata Matwijów.

  • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zostało założone 22 września 1988 r. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Lwowie i południowej części dawnych Kresów Wschodnich II RP. Swoją działalnością Towarzystwo obejmuje cały kraj posiada 57 oddziałów i klubów w różnych miastach Polski. Zrzesza zarówno byłych mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, jak i sympatyków. Towarzystwo wydaje szereg publikacji dotyczących Kresów i ich mieszkańców. Prowadzi wiele akcji, nie tylko popularyzujących tematykę kresową, ale i mających na celu ochronę miejsc pamięci oraz niesienie pomocy dla Polaków pozostałych na Wschodzie.

Nagroda została nadana na sztandar Towarzystwa. Głos w imieniu stowarzyszenia zabrał prezes Andrzej Kamiński.

Fundacja Sensoria

Fundacja Sensoria powstała w 2015 roku, by wspierać budowę wykształconego, mądrego i zdrowego społeczeństwa. Prowadzi projekty z zakresu edukacji historycznej i zdrowia, kładąc szczególny nacisk na profilaktykę, zgodnie z hasłem, że „najlepszy czas na działanie JEST TERAZ”. Prowadzone przez fundację projekty przenikają się w dwóch obszarach – zdrowia i edukacji historycznej poprzez przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach. Najbardziej znany projekt fundacji to „BohaterONwłącz historię” współorganizowany z Fundacją Rosa, mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nagrodę odebrała Agnieszka Łesiuk-Krajewska, dyrektor ds. projektów i komunikacji w Fundacji „Sensoria”.

  • Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej

Dolnośląska Rodzina Szkół imienia Armii Krajowej została powołana do życia 14 lutego 2007 roku w Oleśnicy. Organizację początkowo zakładało 8 szkół. Działanie w ramach Rodziny to kultywowanie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, upowszechnianie w szkołach i środowiskach lokalnych wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty, kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość swojej Ojczyzny, inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli oraz stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami. Aktualnie w skład Dolnośląskiej Rodziny wchodzi 20 placówek oświatowych.

1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy

2. Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

4. Liceum Ogólnokształcące nr 7 we Wrocławiu

5. Gimnazjum nr 39 we Wrocławiu

6. Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

8. Szkoła Podstawowa nr 93 we Wrocławiu

10. Liceum Ogólnokształcące nr 1 we Wrocławiu

11. Szkoła Podstawowa w Lubiążu

12. I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

13. Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu

14. Szkoła Podstawowa w Niechlowie

15. Szkoła Podstawowa w Prusach

16. Szkoła Podstawowa 28 we Wrocławiu

17. Gimnazjum nr 1 w Strzelinie

18. Szkoła Podstawowa nr 96 we Wrocławiu

19. Szkoła Podstawowa nr 30 w Wałbrzychu

20. Gimnazjum w Żórawinie

Nagrodę odebrała Przewodnicząca Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej Pani Dorota Rasała-Świtoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy.

Nagroda „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”. Stanowi wyróżnienie przyznawane przez IPN osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Podczas uroczystości wystąpił Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Alana Urbanka.

MEDIA:

https://dzieje.pl/aktualnosci/we-wroclawiu-wreczono-nagrody-honorowe-ipn-swiadek-historii

https://wroclaw.tvp.pl/41849862/wreczono-nagrody-honorowe-swiadek-historii

https://wroclaw.gosc.pl/doc/5410740.IPN-po-raz-pierwszy-przyznal-nagrode-Swiadek-Historii

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/85550/Wroclaw-Nagrody-Honorowe-Swiadek-Historii-przyznane

http://www.radiorodzina.pl/22043,ipn-uhonorowao-swiadkow-historii/

https://radiogra.pl/zakonczyla-sie-i-edycja-nagrody-honorowej-swiadek-historii.html

http://wroclaw.niedziela.pl/zdjecia/2793/Swiadek-Historii

 

do góry