Nawigacja

Aktualności

Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019

  • Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino” – Warszawa, 19 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)

19 listopada 2019 roku w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyła się prezentacja książki Jerzego Kirszaka Generał Roman Szymański  Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino.

W spotkaniu udział wzięli:

  • dr Jerzy Kirszak – Instytut Pamięci Narodowej
  • płk dr hab. Juliusz Tym – prof. Akademii Sztuki Wojennej

Moderacja: dr Jędrzej Lipski

Bohater książki – generał brygady Roman Władysław Szymański (1895–1974) – należał do najwybitniejszych  polskich  żołnierzy  i  dowódców XX w. W dziejach Wojska Polskiego był jedynym oficerem,  który  nie  tylko przeszedł na froncie przez  wszystkie szczeble dowodzenia: od dowódcy drużyny, plutonu i kompanii (podczas I wojny światowej w Legionach Polskich), batalionu (w wojnie z bolszewicką Rosją w 1920 r.), pułku (w kampanii polskiej 1939 r.), po brygadę i  zgrupowanie  odpowiadające sile dywizji piechoty (w kampanii włoskiej 1944 r.), lecz także pełnił odpowiedzialne funkcje w sztabach i szkolnictwie wojskowym różnych szczebli, czego zwieńczeniem było stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Wojennej w Wielkiej Brytanii w latach 1944–1946. Wiele lat po wojnie został na emigracji szefem Sztabu Głównego i zastępcą Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (choć bez  wojska) oraz kanclerzem kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari w Londynie. Mimo to postać gen. Szymańskiego znana była dotąd nielicznej grupie historyków zajmujących się dziejami Legionów Polskich, armii II Rzeczypospolitej, Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie i drugiej wielkiej emigracji.

do góry